. . .

Încep înscrierile la ULBS. Forma de înscriere va fi on-lineSesiunea de admitere iulie 2020 la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu (ULBS) va începe în 6 iulie, anul acesta fiind scoase la concurs peste 5.700 locuri pentru studiile universitare de licență și masterat.

Înscrierea se realizează on-line, pe site-ul https://admitere.ulbsibiu.ro. În cazul în care candidatul nu dispune de mijloacele tehnice necesare, se va putea înscrie tot on-line, dar de la sediul fiecărei facultăți. Plata taxei de admitere se va realiza din contul candidatului, creat pe site-ul de admitere.

La fel ca și în anii precedenți, ULBS continuă politica de încurajare a excelenței în rândurile tinerilor. Drept urmare, conducerea universității a decis să acorde câte un laptop absolvenților de liceu, promoția 2020, care au obținut media 10,00 la examenul de bacalaureat sau premiile I, II sau III la olimpiade școlare naționale și/sau internaționale (recunoscute de către Ministerul Educației și Cercetării) și care aleg să urmeze unul dintre programele de studii de licență ale ULBS în sesiunea de admitere 2020.

Înscrieri până în 22 iulie

Admiterea va debuta luni, 6.07.2020, însă data de încheiere a înscrierilor variază în funcție de facultate, calendarul exact putând fi consultat la adresa https://admitere.ulbsibiu.ro/articol/62/calendar

În acest an, admiterea pentru majoritatea programelor de studii de licență se va face în urma concursului de dosare, însă există și unele specializări care vor avea un sistem de admitere mixt, ce va presupune și un interviu on-line specific: Facultatea de Teologie (în 27 și 28 iulie) și Facultatea de Științe Socio-Umane,  specializarea Conservare Restaurare (în 20 iulie). Admiterea la Facultatea de Medicină se va face pe baza unui examen care va fi susținut în incinta facultății (în 26 iulie), în timp ce pentru admiterea la Departamentul de Artă Teatrală din cadrul Facultății de Litere și Arte, proba de aptitudini este programată în 20 și 21 iulie. Pentru aceste două facultăți, examenele se vor desfășura cu respectarea măsurilor de distanțare socială. Pentru studiile de masterat va fi programat, conform regulamentului, un interviu on-line.

138 de locuri subvenționate de ULBS

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu va suplimenta numărul locurilor fără taxă pentru studiile universitare de licență, master și doctorat. Un număr de 138 de locuri vor fi subvenționate din surse proprii, acestea adăugându-se celor 1.744 de locuri bugetate alocate de Ministerul Educației și Cercetării pentru programele de licență și 959 pentru programele de master.

„Prin aceste locuri suplimentare dorim să venim în sprijinul tinerilor care își doresc să studieze la ULBS. O parte din cele 138 de locuri vor fi susținute prin granturile inițiate de către universitate, iar restul vor fi oferite de companiile partenere”, a declarat prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Distribuția acestor locuri suplimentare este următoarea:

La nivelul studiilor de licență:

 • 53 de locuri subvenționate de către ULBS;
 • 5 locuri subvenționate de compania KeepCalling;
 • 5 locuri subvenționate de compania Merk Class;
 • 1 loc subvenționat de structuri independente de exercitare a unor profesii;
 • 20 de locuri subvenționate printr-un proiect CNFIS-FDI.

La nivelul studiilor de master:

 • 28 de locuri subvenționate de către ULBS;
 • 25 de locuri subvenționate de compania Continental Automotive Sibiu;
 • 1 loc subvenționat de structuri independente de exercitare a unor profesii.

Cele 138 de locuri destinate studenților care vor fi admiși în anul I de studii se adaugă locurile subvenționate pentru studenți din anii superiori, care beneficiază deja de sprijin financiar din partea unor instituții precum Fundația Michael Schmidt, Compania Continental Automotive Sibiu,  Raiffeisen Bank și UniCredit Bank.

Pentru anul universitar 2020-2021, în numărul total de locuri scoase la concurs sunt incluse și locurile cu destinație specială, alocate de Ministerul Educației și Cercetării:

LICENȚĂ:

 • 5 locuri destinate candidaților de etnie romă;
 • 34 de locuri destinate candidaților care au absolvit licee situate în mediul rural;
 • 44 de locuri destinate românilor de pretutindeni;
 • 120 de locuri pentru domenii prioritare.

MASTER:

 • 1 loc destinat candidaților de etnie romă;
 • 19 locuri destinate românilor de pretutindeni;
 • 86 de locuri pentru domenii prioritare.

În ceea ce privește studiile doctorale, la nivelul ULBS au fost alocate 150 de locuri, din care 48 fără taxă (aici fiind incluse și 5 locuri destinate românilor de pretutindeni). Și pentru acest tip de studii, ULBS subvenționează un număr de 10 locuri.

Înscrierile la facultățile din cadrul ULBS vor începe în 6 iulie, în formă on-line, pentru toate formele de învățământ (IF, ID, IFR). Toate facultățile oferă la sediile lor suport tehnic pentru înscrierea on-line a candidaților care nu dispun de mijloacele tehnice necesare.

Cei care doresc să se înscrie la una din specializările oferite de facultățile din cadrul ULBS au la dispoziție oferta educațională completă pe site-ul universității: https://admitere.ulbsibiu.ro

Toate specializările Universității „Lucian Blaga” din Sibiu sunt acreditate sau autorizate să funcționeze de către Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) acordând instituției sibiene, la ultima evaluare, cel mai înalt calificativ — Grad de Încredere Ridicat.

Total locuri scoase la concurs pentru sesiunile de admitere iulie și septembrie 2020

 În total, ULBS va scoate la concurs pentru programele de studiu de la învățământul cu frecvență (IF) peste 5.700 locuri pentru studiile universitare de licență și masterat. Dintre acestea, 3.700 sunt locuri pentru studii universitare de licență, 1.744 reprezentând locuri subvenționate (fără taxă). Pentru studiile universitare de masterat vor fi alocate 2.050 de locuri, dintre care 959 reprezintă locuri subvenționate (fără taxă). Pentru învățământul cu frecvență redusă (IFR) și învățământul la distanță (ID) vor fi scoase la concurs un număr de 1.045 de locuri cu taxă (880 locuri pentru studii universitare de licență și 165 pentru studii universitare de masterat).

Total locuri scoase la concurs:

 • licență – 3.607 locuri (din care 1.744 fără taxă)
 • master – 2.057 de locuri (din care 959 fără taxă)

Repartizarea locurilor pe facultăți:

(nu conțin locurile cu destinație specială: romi, români de pretutindeni)

TEOLOGIE:

 • Licență – 102 locuri (din care 68 de locuri fără taxă)
 • Master – 75 de locuri (din care 44 de locuri fără taxă)

DREPT:

 • Licență – 192 de locuri (din care 127 de locuri fără taxă)
 • Master – 170 de locuri (din care 80 de locuri fără taxă)

LITERE ȘI ARTE:

 • Licență – 315 locuri (din care 205 locuri fără taxă)
 • Master – 176 de locuri (din care 117 locuri fără taxă)

SOCIO-UMANE:

 • Licență – 772 de locuri (din care 265 de locuri fără taxă)
 • Master – 466 de locuri (din care 176 de locuri fără taxă)

 INGINERIE:

 • Licență – 855 de locuri (din care 470 de locuri fără taxă)
 • Master – 475 de locuri (din care 228 de locuri fără taxă)

 ȘTIINȚE:

 • Licență – 340 de locuri (din care 185 de locuri fără taxă)
 • Master – 201 locuri (din care 120 de locuri fără taxă)

 MEDICINĂ:

 • Licență – 307 locuri (din care 136 de locuri fără taxă)
 • Master – 150 de locuri (din care 0 locuri fără taxă)

ȘTIINȚE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI:

 • Licență – 248 de locuri (din care 143 de locuri fără taxă)
 • Master – 130 de locuri (din care 67 de locuri fără taxă)

ȘTIINȚE ECOMOMICE:

 • Licență – 455 de locuri (din care 183 de locuri fără taxă)
 • Master – 208 locuri (din care 138 de locuri fără taxă)

ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ:

 • Licență – 880 de locuri
 • Master – 165 de locuri

 PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE

 • 250 de locuri

Încep înscrierile la ULBS. Forma de înscriere va fi on-line

Detalii

Categorii:

Admitere

Domenii:

General

Persoană contact:

Teodor Boanta

Email contact:

teodor.boanta@ulbsibiu.ro

Link1:

https://admitere.ulbsibiu.ro

Link2:

https://admitere.ulbsibiu.ro/ro/oferta/calendar-admitere/

Link3:

https://admitere.ulbsibiu.ro/ro/informatii/inscrieri/