. . .

Admitere 2021. ULBS scoate la concurs aproape 3000 de locuri fără taxăÎmpreună cu partenerii săi din mediul economic sibian, universitatea va subvenționa 120 de locuri pentru admiterea 2021

În sesiunea de admitere iulie 2021, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu va pune la dispoziția absolvenților de liceu peste 3800 de locuri pentru studiile de licență, dintre care 1848 reprezintă locuri fără taxă.

În acest an, ULBS va suplimenta numărul locurilor fără taxă pentru studiile de licență, master și doctorat, urmând ca un număr de 120 de locuri să fie subvenționate din surse proprii, acestea adăugându-se celor 1.750 de locuri bugetate de Ministerul Educației și Cercetării pentru programele de licență și 960 pentru programele de master. În total, ULBS va scoate la concurs, pentru programele de studiu de la învățământul cu frecvență (IF), 6080 locuri pentru studiile de licență și masterat IF, în sesiunea vară 2021. Dintre acestea, 3877 sunt locuri pentru studii de licență IF, 1.750 reprezentând locuri subvenționate (fără taxă). Pentru studiile de masterat IF vor fi alocate 2.203 locuri, din care 960 de locuri subvenționate (fără taxă). Pentru învățământul cu frecvență redusă (IFR) și învățământul la distanță (ID) vor fi scoase la concurs 1.110 locuri cu taxă (960 locuri pentru învățământul de licență și 150 la master).

„Prin aceste locuri suplimentare dorim să venim în sprijinul tinerilor care își doresc să studieze la ULBS. O parte din cele 120 de locuri vor fi susținute prin granturile inițiate de către universitate, iar restul vor fi oferite de companiile partenere”, a declarat prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Distribuția acestor locuri suplimentare este următoarea:

La nivelul studiilor de licență:

60 locuri subvenționate de către ULBS;

La nivelul studiilor de master:

30 de locuri subvenționate de către ULBS;

30 de locuri subvenționate de compania Continental AutomotiveSibiu;

Cele 120 de locuri destinate studenților care vor fi admiși în anul I de studii se adaugă locurilor de studenți din anii superiori, care beneficiază deja de sprijin financiar din partea unor instituții precum Fundația Michael Schmidt, Continental Automotive Sibiu, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank.

Pentru anul universitar 2021-2022, în numărul total de locuri scoase la concurs sunt incluse și acelea cu destinație specială, alocate de Ministerul Educației și Cercetării:

LICENȚĂ:–   7 locuri destinate candidaților de etnie romă;

– 69 locuri destinate candidaților care au absolvit licee situate în mediul rural;

– 43 de locuri destinate românilor de pretutindeni;

– 137 de locuri pentru domenii prioritare.

MASTER:–   4 locuri destinat candidaților de etnie romă;

– 13 locuri destinate românilor de pretutindeni;

– 105 locuri pentru domenii prioritare.

În ceea ce privește studiile doctorale, la nivelul ULBS au fost alocate 44 fără taxă. Și pentru acest tip de studii, ULBS subvenționează un număr de 10 locuri.

Preînscrierile online la facultățile din cadrul ULBS au început din 10 mai 2021 iar înscrierile se vor desfășura conform calendarului admiterii. Acesta poate fi consultat la adresa:  

https://admitere.ulbsibiu.ro/articol/62/calendar

Cei care doresc să se înscrie la una din specializările oferite de facultățile din cadrul ULBS au la dispoziție oferta educațională completă pe site-ul universității:

https://admitere.ulbsibiu.ro/articol/64/programe-de-studii-de-licenta; https://admitere.ulbsibiu.ro/articol/65/programe-de-studii-de-master

Situația în timp real a numărului de candidați înscriși la fiecare facultate din cadrul ULBS va putea fi consultată la adresa https://admitere.ulbsibiu.ro/articol/90/situatie-inscrieri

Toate specializările Universității „Lucian Blaga” din Sibiu sunt acreditate sau autorizate să funcționeze de către Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) acordând instituției sibiene, la ultima evaluare, cel mai înalt calificativ — Grad de Încredere Ridicat.

Total locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere iulie 2021

Licență  – 3877 locuri (din care 1.848 fără taxă)
Master – 2.203 locuri (din care 996 de locuri fără taxă)

Repartizarea locurilor pe facultăți pentru sesiunea de admitere iulie 2021

(nu conțin locurile cu destinație specială: romi, români de pretutindeni)

TEOLOGIE:

Licență – 129 locuri (din care 74 de locuri fără taxă)

Master – 72 de locuri (din care 44 de locuri fără taxă)

DREPT:

Licență – 450 de locuri (din care 130 de locuri fără taxă)

Master – 325 de locuri (din care 82 de locuri fără taxă)

LITERE ȘI ARTE:

Licență – 351 locuri (din care 210 locuri fără taxă)

Master – 192 de locuri (din care 119 locuri fără taxă)

SOCIO-UMANE:

Licență – 806 de locuri (din care 287 locuri fără taxă)

Master – 525 de locuri (din care 183 locuri fără taxă)

INGINERIE:

Licență – 795 de locuri (din care 478 de locuri fără taxă)

Master – 385 de locuri (din care 232 de locuri fără taxă)

ȘTIINȚE:

Licență – 346 de locuri (din care 189 de locuri fără taxă)

Master – 195 locuri (din care 127 de locuri fără taxă)

MEDICINĂ:

Licență – 330 locuri (din care 144 de locuri fără taxă)

Master – 150 de locuri (din care 0 locuri fără taxă)

ȘTIINȚE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI:

Licență – 215 de locuri (din care 148 de locuri fără taxă)

Master – 130 de locuri (din care 68 de locuri fără taxă)

ȘTIINȚE ECOMOMICE:

Licență – 455 de locuri (din care 188 de locuri fără taxă)

Master – 229 locuri (din care 141 de locuri fără taxă)

ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ:

Licență – 960 de locuri

Master – 150 de locuri

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE

250 de locuri


/

Detalii

Categorii:

Admitere

Domenii:

General

Persoană contact:

Teodor Boanta

Email contact:

teodor.boanta@ulbsibiu.ro