. . .

Anunț privind decontarea abonamentului de transport pentru studențiStimați studenți,

Așa cum ați aflat prin intermediul secretariatelor facultăților, procedura de decontare a abonamentelor privind transportul local în comun, valabilă de la 1 iunie 2024, are în vedere achiziționarea din agențiile TURSIB a abonamentelor nominale și depunerea la secretariatele facultăților, până în data de 10 a fiecărei luni, a următoarelor documente necesare rambursării:

  • Cerere privind decontarea abonamentului de transport local în comun
  • Copie după abonamentul nominal, cardul emis de TURSIB
  • Documentul care atestă plata abonamentului, în original ( chitanța/ bon fiscal sau extras de cont dacă plata s-a făcut online sau cu cardul)
  • Copie după actul de identitate, se aduce o singură dată la prima decontare
  • Copie după un extras de cont bancar de la BCR/BRD/ Banca Transilvania sau Raiffeisen Bank, cu care ULBS are încheiate convenții, pentru virarea contravalorii abonamentului. Acesta se aduce o singură dată la decontare sau atunci când numărul de cont IBAN se modifică.

Vă reamintim, pentru decontarea restului de 10% din valoarea abonamentului nu este nevoie de documente suplimentare!

 


Anunț privind decontarea abonamentului de transport pentru studenți

Detalii

Categorii:

Comunicate

Persoană contact:

Prorector Studenți

Email contact:

prorector.studenti@ulbsibiu.ro