. . .

Anunț proiect - procedură de evaluare a impactului asupra mediuluiUNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere rețele utilități și branșamente apă, canalizare, canalizare pluvială, gaze naturale pentru ferma didactică din localitatea Rusciori, comuna Șura Mică, județul Sibiu, propus a fi amplasat în comuna Șura Mică, sat Rusciori, DJ 143B, nr. FN, județul Sibiu, CF nr. 101272 Șura Mică (nr. CF vechi 803), nr. Top 3067/2. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmsb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe e-mail: office@apmsb.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M Sibiu.


Anunț proiect – procedură de evaluare a impactului asupra mediului

Detalii

Categorii:

Proiect

Domenii:

Științe agricole

Persoană contact:

Alexandra Nagy

Email contact:

alexandra.nagy@ulbsibiu.ro