. . .

Apel Proiecte de cooperare ESAYEPS-a lansat Apelul pentru Proiecte de Cooperare în Învăţământul Universitar, destinate consolidării cooperării instituţionale, bazate pe nevoile comune, în domeniul învăţământului universitar in cadrul noului în cadrul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021, finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European (SEE).

Link-ul direct la Apel este: http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2018_Fisiere_RO/CALL_HE_COOP_2018_RO.pdf

Candidatura pentru Proiecte de Cooperare în Învăţământul Universitar in acest Program se va completa online, astfel vă rugăm să vă faceţi un cont pe platforma eea4edu.ro.

Deadline: 27 aprilie 2018.

Aplicanţi eligibili:

Instituţiile de învăţământ superior din România (care deţin o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Superior, ECHE) aplică la Operatorul de program (OP) în numele unui consorţiu compus din cel puţin 2 instituţii, care include cel puţin o entitate juridică dintr-un stat donator; aplicantul câştigător va deveni coordonatorul de proiect.

Parteneri eligibili:

Entităţi juridice stabilite în statele donatoare (SD) şi /sau statele beneficiare (SB) Instituţiile VET din Elveţia care au un acord specific de cooperare cu Liechtenstein.

Tipuri de proiecte:

• Proiecte de cooperare strategică, care urmăresc să modernizeze sau să introducă elemente inovatoare în curriculum (cu produse intelectuale)

• Proiecte de cooperare de mici dimensiuni (fără produse intelectuale)

Tipuri de activităţi în proiecte:

Proiectele de cooperare pot răspunde nevoilor de modernizare sau dezvoltare a noi curriculumuri prin crearea de rezultate intelectuale, cum ar fi:

• curriculumuri, resurse educaţionale deschise, noi intrumente IT de predare/învăţare sau evaluare, analize, studii, noi metodologii, recomandări de politici etc.

• Module/programe integrate sau realizate în comun pentru studenţi

• Programe de studii sau module de formare continuă pentru profesionişti

NB: în cazul proiectelor cu produse intelectuale, este recomandată organizarea„evenimentelor de multiplicare” pentru diseminarea şi transferul rezultatelor proiectului.

Următoarele activităţi pot fi organizate, de asemenea, în ambele tipuri de proiecte de cooperare: mobilităţi scurte pentru persoane, daca sunt relevante pentru atingerea obiectivelor proiectului:

• Întâlniri de management de proiect

• Mobilităţi pe termen scurt pentru studenţi

• Programe intensive de studiu (“Şcoli de vară”)

• Evenimente comune de formare pe termen scurt a personalului

Durată:

Durata minima : 6 luni

Durata maxima : 2 ani

Buget euro:

Buget per proiect: min. 20.000 Euro – max 200.000 Euro

Tipuri de costuri eligibile:

1. Managementul şi implementarea proiectului

2. Transport

3. Sprijinul individual (subsistenţa) pentru participanţii în activităţi transnaţionale

4. Produse intelectuale

5. Evenimente de multiplicare (numai pentru proiectele de cooperare strategică)

6. Costuri xcepţionale (costuri reale)

7. Sprijin pentru nevoi speciale

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultaţi Ghidul Candidatilor 2018 precum si acest Fact Sheet.

Website: www.eea4edu.ro


Apel Proiecte de cooperare ESAYEP

Detalii

Categorii:

Internationalizare Proiect

Domenii:

General

Persoană contact:

Ioana Mircea

Email contact:

ioana.mircea@ulbsibiu.ro

Link1:

http://www.eea4edu.ro

Fişier 1:

CALL_HE_COOP_2018_RO.pdf

Fişier 2:

FactSheet_HE_cooperare.pdf

Fişier 3:

GUIDE_Coop_2018_EN.pdf