. . .

Căutăm o nouă colegă sau un nou coleg pentru Comisia de etică universitară a ULBS!Conform Legii învățământului superior, nr.199/2023, membrii comisiei de etică sunt persoane cu prestigiu profesional, care nu au încălcat normele de etică și deontologie universitară. Din Comisie nu pot face parte însă persoanele care dețin funcția de rector, de președinte al Senatului, prorector, decan, prodecan, director general administrativ, director de departament, director de unitate de cercetare-dezvoltare, director de extensie.

Cadrele didactice și de cercetare interesate pot trimite o scrisoare de intenție pe adresa rectorat@ulbsibiu.ro, în atenția rectorului ULBS, până la data de 20 mai 2024.

Vă reamintim, responsabilitățile membrilor comisiilor de etică universitară sunt:

  •  urmăresc, în cadrul instituției, respectarea codurilor de etică și deontologie universitară;
  •  asigură ducerea la îndeplinire a ordinelor ministrului Educației pentru respectarea cadrului legal în domeniul eticii și deontologiei universitare;
  • analizează și soluționează abaterile de la normele de etică și deontologie universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare;
  • contribuie la elaborarea Codului de etică și deontologie universitară, prin propuneri adresate Senatului universitar pentru adoptare și includere în Carta Universitară;
  • realizează un raport anual referitor la situația respectării normelor de etică și deontologie universitară, care se prezintă rectorului și Senatului Universitar și constituie un document public;
  • realizează activități de prevenire cu privire la încălcarea normelor de etică și deontologie universitară;
  • monitorizează desfășurarea cursurilor de etică și integritate academică;
  • propun spre adoptare Senatului Universitar regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de etică;
  • colaborează cu comisiile consultative de la nivel național;
  • alte atribuții prevăzute de prezenta lege sau stabilite conform Cartei Universitare.

Vă așteptăm candidaturile și vă dorim mult succes!


Căutăm o nouă colegă sau un nou coleg pentru Comisia de etică universitară a ULBS!

Detalii

Categorii:

Comunicat conducere

Persoană contact:

Cancelarie Rector

Email contact:

rectorat@ulbsibiu.ro