. . .

COMUNICAT DE PRESĂ - AGROPRACTIKPentru o perioadă de 20 de luni, începând de la 1 august 2018 și până la 01.04.2020, Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu în parteneriat cu S.C. Amylon S.A., S.C. Expertarom Food Ingredients S.R.L., S.C. Moara Cibin S.A., S.C. Pharmaplant S.R.L., a implementat proiectul Agropractik, finanțat prin POCU/90/6.13/6.14/109157.

Proiectul implementat de Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu şi finanţat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectivul Specific: 6.13, 6.14, a contribuit la dezvoltarea programelor de învăţare aplicativă pentru studenţi, prin activităţide instruire practică; a dezvoltat parteneriate între universităţi şi întreprinderi aflate în zona centru; a furnizat servicii de orientare şi consiliere profesională studenţilor din grupul ţintă și a contribuit la îmbunătăţirea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea adaptabilităţii pe piaţa forţei de muncă a tinerilor studenţi şi creşterea inserţiei profesionale a acestora. În cadrul proiectului au fost organizate stagii de practică la parteneri sub îndrumarea tutorilor, contribuind astfel la tranziţia de la pregătirea academică oferită de universitate la viaţa activă. Scopul acestor stagii de practică a fost de a-l familiariza pe student cu mediul de lucru, de a-i dezvolta competenţele necesare în activitatea concretă de muncă, de a acumula competenţele necesare adaptării în câmpul muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenţilor prin adaptarea programelor de instruire practică la cerinţele specializării, spre creşterea inserţiei profesionale; dezvoltarea unui plan de carieră pentru studenţi prin activităţi de consiliere şi orientare profesională. În grupul ţintă al proiectului au fost incluşi 150 de studenţi de la Facultatea de Știinte Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului. Pe parcursul proiectului, 150 de studenţi din grupul țintă au desfășurat stagii de pregătire practică la parteneri, fiecare student beneficiind de 60 de ore de pregătire practică, de consiliere individuală și de grup. Au fost elaborate 150 de planuri de dezvoltare a carierei, 150 de fișe de consiliere întocmite de către expertul consilier, toți studenții din grupul țintă au participat la trainingul „Dezvoltarea abilităților de căutare a unui loc de muncăși trainingul „Dezvoltarea abilităților de integrare la locul de muncă. Fiecare student din grupul țintă care au participat la toate activitățile proiectului a beneficiat de o subvenție în valoare de 900 lei.

Toți indicatorii propuși prin proiect au fost îndepliniți

În cadrul proiectului au fost achiziționate echipamente șă servicii necesare implementării proiectului în valoare de121955 lei.

Pentru informaţii suplimentare despre proiect puteţi contacta prof. univ.dr. SAVA Camelia, Manager proiect, email: camelia.sava@ulbsibiu.ro


/

Detalii

Categorii:

Proiect

Domenii:

Industrie alimentara

Persoană contact:

Camelia Sava

Email contact:

camelia.sava@ulbsibiu.ro