. . .

Conferința internațională “Patrimoniul material și imaterial: o dihotomie în dezbatere” la ULBSÎn 24 și 25 octombrie 2024, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu va găzdui conferința academică internațională cu titlul “Patrimoniul material și imaterial: o dihotomie în dezbatere”, eveniment organizat în parteneriat cu universitățile Alianței FORTHEM.

În ultimele decenii, cercetarea patrimoniului cultural a devenit unul dintre cele mai fertile domenii de dezbatere în cadrul științelor sociale și umaniste. Cu toate acestea, una dintre cele mai arzătoare întrebări puse de cercetările în curs se referă la efortul de a găsi un cadru comun pentru abordarea legăturii dintre patrimoniul material și cel imaterial. Trasarea unei linii de demarcație între cele două a fost întotdeauna o provocare, care acum devine din ce în ce mai greu de depășit, având în vedere numărul tot mai mare de abordări interdisciplinare care le reunesc, demonstrând legătura lor inextricabilă.

În cadrul conferinței, experți europeni în domeniu vor explora tema patrimoniului material și imaterial în calitate de keynote speakers: Ester Alba (Universitat de València), Vincenzo Todaro (Università degli Studi di Palermo) și Alexander Pruß (Johannes Gutenberg-Universität Mainz).

Cadrele didactice și cercetătorii din domeniul științelor sociale și umaniste interesați să participe la conferință sunt invitați să trimită titlul prezentării lor, împreună cu un rezumat de maxim 300 de cuvinte și o scurtă biografie a autorului (max. 100 de cuvinte) până la data de 15 iulie 2024, către comitetul de organizare a conferinței la adresa grant.elabchrom@ulbsibiu.ro. Anunțarea rezumatelor acceptate va fi făcută până în 31 iulie 2024. 

Sunt binevenite prezentări care conțin studii de caz și perspective teoretice ce pun sub semnul întrebării dihotomia între patrimoniul material și cel imaterial, precum și contribuții care contestă însăși posibilitatea de a ignora diferențele dintre ele și de a le aborda pe cele două în cadrul unei metodologii holistice. Prezentările, în limba engleză sau franceză, ar trebui să se ghideze după următoarele întrebări și subiecte, fără a fi limitate la acestea: 

 • Există cazuri emblematice, incontestabile de patrimoniu material/imaterial?
 • Există proiecte de cercetare axate pe patrimoniul „mixt”?
 • Definiții posibile în conceptualizarea patrimoniului material și imaterial;
 • Care este rolul patrimoniului digital și al sferei digitale în crearea unei legături între patrimoniul material și cel imaterial? 
 • Metodologii și instrumente de digitalizare a patrimoniului cultural material și imaterial;
 • Perspective comparative privind politicile și instituțiile publice europene vs. politicile și instituțiile naționale în ceea ce privește conservarea și salvgardarea patrimoniului cultural;
 • Rolul angajamentului civic în conservarea patrimoniului cultural material, cum ar fi bisericile, monumentele, parcurile etc;
 • Festivalurile, muzeele și practicile sociale ca patrimoniu material/imaterial;
 • Patrimoniul material între comercializare și branding cultural;
 • Formarea resurselor umane în domeniul conservării patrimoniului;
 • Problema externalizării conservării patrimoniului cultural către ONG-uri și alte întreprinderi private.

Mai multe detalii privind conferinţa pot fi obținute de la asist. univ. dr. Daniela Stanciu-Păscărița (daniela.stanciu@ulbsibiu.ro).


Conferința internațională “Patrimoniul material și imaterial: o dihotomie în dezbatere” la ULBS

Detalii

Categorii:

Conferință Forthem Internationalizare

Persoană contact:

Raluca Mureșan

Email contact:

raluca.muresan@ulbsibiu.ro