. . .

Conferința Națională de Dreptul Muncii „Ion Traian Ștefănescu” 

Exact cu o săptămână în urmă, Facultatea de Drept din cadrul ULBS a găzduit Conferința Națională de Dreptul Muncii care poartă, începând de anul trecut, numele unuia dintre părinții ei spirituali, prof. univ. dr. „Ion Traian Ștefănescu”.

Acest proiect științific este parte din viața cetății încă din anul 2011- desigur, cu întreruperea nedorită din anii pandemiei. Ediția din acest an a avut, în calitate de co-organizatori, Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București și Academia de ȘtiințeJuridice din Români, iar ca partener tradițional, Baroul Sibiu.

Din dorința de a îmbina în mod armonios cercetarea științifică cu activitatea practică, în cadrul Conferinței au susținut lucrări unii dintre cei mai buni doctrinari și practicieni ai domeniului dreptului muncii, aspectele dezbătute acoperind o arie largă a problematicii raporturilor individuale și colective de muncă.
Dinamica socială, economică și juridică, provocările normative de la nivel european și național au constituit punctul de plecare pentru prezentările realizate în cadrul Conferinței, concluziile desprinse fiind extrem de pertinente și utile pentru legiuitor în perspectiva modificărilor și completărilor viitoare ale dispozițiilor legale existente. Au fost supuse dezbaterii atât teme referitoare la valorile care stau la baza dreptului muncii contemporan, cât și teme care au vizat prezentarea stadiul actual al reglementării în dreptul social european și modalitatea de transpunere a normelor europene în dreptul național, din toate acestea rezultând nevoia de revizuire sau reinventare a unora dintre instituțiile de drept al muncii.

În pas cu evoluțiile contemporane ale pieței muncii, cu obiectivele sociale și economice ale statelor membre ale U.E. și, implicit, ale României, participanții la Conferință au subliniat și rolul și responsabilitățile diferiților actori implicați în relațiile colective de muncă, multe dintre temele abordate având ca suport dispozițiile Legii nr. 367/2022 a dialogului social.

Prin calitatea participanților, prin diversitatea și implicațiile temelor prezentate manifestarea științifică s-a dovedit a fi o reuniune a comunității profesioniștilor și pasionaților de dreptul muncii, constituind un adevărat maraton intelectual de prelegeri și dezbateri extrem de interesante.


/

Detalii

Categorii:

Conferință

Domenii:

Drept

Persoană contact:

Monica Gheorghe

Email contact:

monica.gheorghe@ulbsibiu.ro