. . .

Convocare sedința Senatului ULBS 25.09.2020 Aula MagnaStimați membri ai Senatului ULBS,

Conform Art. 49 alin. (3), (4) si (14) din Regulamentul de organizare si functionare a Senatului ULBS, se convoacă Senatul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu în ședință ordinară în data de 25 septembrie 2020, ora 10.00 în AULA MAGNA din Str. Lucian Blaga Nr. 2A, pentru dezbatere și decizie privind punctele de pe Ordinea de zi.


Convocare sedința Senatului ULBS 25.09.2020 Aula Magna