. . .

Educație în gastronomieUniversitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu desfășoară proiectul cultural cu titlul: ”Educație în gastronomie, în susținerea Regiunii Gastronomice Europene Sibiu 2019”, finanțat de Consiliul Județean Sibiu prin Complexul Național Muzeal ”Astra” Sibiu .

Acest proiect se înscrie în aria tematică a programului ”Sibiu – Regiune Gastronomică Europeană 2019”, obiectivul proiectului fiind educarea elevilor pentru a dezvolta abilități legate de gastronomie. Prin elaborarea unor activități specifice gastronomiei și implementarea lor la clase ale ciclului gimnazial și liceal ne propunem accesarea emoțiilor pozitive, schimbarea de atitudine și dezvoltarea creativității pentru tânăra generație. Proiectul-pilot, unic în România, se derulează în școli din Sibiu și Mediaș.

Ca urmare a discuțiilor derulate în cadrul workshop-ului privind introducerea activităților gastronomice în învățământul preuniversitar se va elabora o broșură cu teme dedicate unor activități simple, specifice gastronomiei, ce vor fi coroborate cu tematica inclusă în curricula claselor țintă. Broșura este elaborată de un colectiv de cadre didactice de la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu (Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, Facultatea de Științe Economice) și de cadre didactice și inspectori de la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și de la Palatul Copiilor. În prezent profesorii evaluează la clasă activitățile propuse, urmând ca la finele lunii octombrie, să se matureze forma definitivă a modulului pedagogic intitulat „Educație în gastronomie” ce urmează să fie publicat la finele lunii noiembrie a.c..

Responsabil derulare proiect,

Lector dr. Simona Spânu

Responsabil comunicare proiect,

Șef lucrări dr. Ing. Anca Tulbure

 


Educație în gastronomie

Detalii

Categorii:

Comunitate locala General Proiect

Domenii:

General Industrie alimentara Științe agricole

Persoană contact:

Teodor Boanta

Email contact:

teodor.boanta@ulbsibiu.ro