. . .

ELABCHROM Summer School la Universitatea BurgundieiÎn perioada 28-31 mai 2024 a avut loc, la Universitatea Burgundiei din Dijon (Franța), ELABCHROM Summer School, un eveniment organizat în cadrul proiectului Establishing a Laboratory of Cultural Heritage in Central Romania, pe care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu îl implementează în calitate de coordonator.

17 cadre didactice, personal nedidactic și directori ai Centrelor de Cercetare din cadrul ULBS au participat, împreună cu colegi de la Universitatea Burgundiei și de la Universitatea din Jyväskylä (Finlanda), la o serie de activități și întâlniri pe teme legate de cercetarea științifică în domeniul patrimoniului cultural.

Activitățile au început cu întâlnirile periodice ale Laboratorului de Patrimoniu Cultural FORTHEM, găzduit de ULBS, și Comitetului Director al proiectului ELABCHROM. În timpul cinei, Olivier Jacquet, directorul Catedrei UNESCO „Culturi și tradiții vitivinicole”, a avut o scurtă intervenție.

A doua zi programul a inclus un discurs susținut de președintele Universității Burgundiei, prof. univ. dr. Vincent Thomas, urmat de o masă rotundă în care s-a discutat despre contextul politic, politicile urbane și regionale, actorii locali și colaborările culturale. La finalul acestei zile, participanții au vizitat Laboratorul Interdisciplinar Carnot, o unitate centrată pe colaborarea pe axa de cercetare transversală Arte-Design-Științe.

Cea de-a treia zi a fost dedicată bunelor practici și s-a axat pe promovarea cercetării, Open Science, gestionarea datelor și a informațiilor științifice în laboratoarele de cercetare, precum și pe proiectele finanțate în cadrul diferitelor programe europene. Programul a continuat cu o masă rotundă și cu o vizită la Biroul de Cooperare și Informații Muzeale.

Ultima zi a fost consacrată prezentării centrelor și laboratoarelor de cercetare și a inclus și o vizită la platforma de digital humanities a Casei Științelor Umaniste din Dijon, ghidată de Laurent Gautier, vicepreședinte pentru cercetare și transfer tehnologic al Universității Burgundiei.

Proiectul ELABCHROM este finanțat prin programul de cercetare și inovare Horizon Europe al Uniunii Europene (contract nr. 101079282).


ELABCHROM Summer School la Universitatea Burgundiei

Detalii

Categorii:

Cercetare Internationalizare Proiect

Persoană contact:

Raluca Mureșan

Email contact:

raluca.muresan@ulbsibiu.ro