. . .

Engineers of the Future – Smart, Skilled, SecureCea de-a doua etapă a activităților planificate în cadrul proiectului “Engineers of the Future – Smart, Skilled, Secure”, 2022-1-PL01-KA220-VET-000086326, proiect finanțat de Agenția Națională din Polonia a Programului Erasmus+, KA2 PARTNERSHIP IN VET, tocmai s-a încheiat.

Astfel, în data de 26 ianuarie 2024, a fost organizată a doua întâlnire detaliată de lucru, cu participarea echipei de proiect. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a fost reprezentată  de prof. univ. dr. Adrian Florea, coordonatorul proiectului din partea Universității și persoana desemnată să prezideze întâlnirea online, de prof. univ. dr. Remus Brad, conf. univ. dr. Daniel Morariu, conf. univ. dr. Radu Crețulescu, lector univ. dr. Ovidiu Matiu, ing. Adrian Bratu, și ing. drd. Andrei Pătrăușanu.
Instituțiile partenere au fost reprezentate de domnul Marek Ostafil (Smart Secure Networks Cluster, Polonia – Coordonator proiect), doamna Cristina Murillo și domnul Lander Berrueta (Gaia cluster, Spania).

Până în prezent, în conformitate cu calendarul aprobat al proiectului, a fost demarat
procesul de recrutare a cursanților, fiind deja formate patru grupe. Întregul proces de recrutare se va încheia în februarie, iar cursurile, care se vor desfășura în format hibrid, vor începe în luna martie 2024. Partenerii au discutat, de asemenea, despre evaluarea inițială, sumativă și despre asigurarea calității în procesele pe care le vor parcurge cursanții, precum și chestiuni legate de pagina de internet a proiectului. Aceasta urmează să fie completată cu materiale de instruire în limba engleză și în limbile partenerilor, precum și cu programe analitice, teste și cu aplicația Industry 4.0 Simulation Tool. De asemenea, pe parcursul întâlnirii, au fost stabilite și acțiunile viitoare pentru campania de recrutare în cadrul consorțiului.

 

We are pleased to announce that we have successfully achieved the second stage of the planned activities of the “Engineers of the Future – Smart, Skilled, Secure”, 2022-1-PL01-KA220-VET-000086326, a project funded by the Poland National Agency of the Erasmus+ Programme, KA2 PARTNERSHIP IN VET.

On 26 January 2024, we held the second detailed project meeting with the participation of the project team. The Lucian Blaga University of Sibiu was represented by Prof. Adrian Florea, PhD, the project coordinator, who chaired the meeting, Prof. Remus Brad, PhD, Assoc. Prof. Daniel Morariu, PhD, Assoc. Prof. Radu Crețulescu, PhD, Assist. Prof. Ovidiu Matiu, PhD, Mr. Eng. Adrian Bratu, MSc and Mr. Eng. Andrei Pătrăușanu. The partner institutions were represented by Mr. Marek Ostafil (Smart Secure Networks Cluster, Poland – the Project Coordinator), Ms. Cristina Murillo, and Mr. Lander Berrueta (Gaia cluster, Spain).

In keeping with the project schedule, the ongoing recruitment process has been started and four groups of trainees have already been enrolled. The enrolment process is scheduled to end in February, the courses will begin in March 2024, and they will be held in a hybrid format. The partners also discussed the initial, summative, and quality assurance assessment that the trainees should undergo and also the status of the project webpage to be populated with training materials in English and partners’ languages, as well as syllabuses, tests, and the Industry 4.0 Simulation Tool. Finally, the actions for the upcoming call for applications in the consortium were established.


/

Detalii

Categorii:

Proiect

Domenii:

Inginerie

Persoană contact:

Ovidiu Matiu

Email contact:

ovidiu.matiu@ulbsibiu.ro