. . .

Facultatea de Științe Economice a ULBS organizează faza națională – secțiunea licență a “Olimpiadei naționale a economiștilor în formare” (ONEF)În perioada mai – iunie 2021, Asociația Facultăților de Economie din România (AFER)* organizează evenimentul “Olimpiada națională a economiștilor în formare” (ONEF). Evenimentul are loc în două faze, respectiv – faza locală și faza națională, iar Facultatea de Științe Economice** are onoarea de a fi co-organizator pentru faza națională – secțiunea licență.

Faza locală a Olimpiadei constă în selecția lucrărilor (comunicărilor științifice) la nivelul fiecărei facultăți (care are calitatea de membru al AFER), iar faza națională de comunicări științifice va fi organizată pe secțiuni distincte pentru ciclul de studii de licență, respectiv pentru masterat. O facultate membră a AFER poate înscrie la faza națională, într-o secțiune de comunicări, cel mult 3 lucrări per fiecare ciclu de studii (licență, respectiv masterat), care au fost selecționate la faza locală.

Secțiunile competiției naționale de comunicări științifice se pot organiza pe următoarele subsecțiuni (cu titlu orientativ): administrarea afacerilor; administrarea exploatațiilor agricole și silvice; administrarea serviciilor de comerț și turism; analiză economico-financiară; antreprenoriat; asigurări; audit financiar-contabil; cercetări de marketing; cibernetică economică; complexitatea sistemelor economice și gestiunea crizelor; contabilitate de gestiune; contabilitate financiară; cultură managerială și leadership; dezvoltare durabilă; economie (teorie economică, globalizare, dezvoltare regională și dezvoltare durabilă); economie agroalimentară și a mediului; economie și afaceri internaționale; economie și comunicare în afaceri; finanțe cantitative; finanțe publice și private; globalizare economică; informatică economică; instituții și piețe financiare; management general și comparat; managementul administrațiilor publice; managementul resurselor umane; marketing online; politici și strategii de marketing; statistică și previziune economică.

În programul fiecărei secțiuni se vor include și acțiuni științifice de documentare pentru omagierea personalității care dă numele „Marelui premiu”, cât și acțiuni (vizite fizice sau virtuale) de cunoaștere a instituției gazdă și a obiectivelor culturale și turistice ale zonei.

Lucrările pot fi elaborate individual sau în echipă și pot avea maxim 10 pagini. Acestea vor fi susținute public în fața juriului (prin intermediul unei platforme de comunicare online), după ce conținutul acestora a fost evaluat în prealabil, conform criteriilor stabilite. Cele mai reușite lucrări vor fi distinse cu diplome și premii în lei, astfel: marele premiu – cu o valoare de 1.000 lei; premiul special – cu o valoarea de 800 lei; premii cu destinație – pentru creativitate, pentru cercetare în echipă interdisciplinară, pentru originalitatea abordării, pentru aplicabilitate ş.a. asemănătoare – cu valoarea de 700 lei; mențiune – cu valoarea de 500 lei).

persoana de contact (din cadrul Facultății de Științe Economice a ULBS):
lect. univ. dr. Bratu Renate, renate.bratu@ulbsibiu.ro

*Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) este o organizație profesional-științifică, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, având 60 de membri din întreaga țară. Asociația funcționează ca persoană juridică română, de drept privat, prin acordul liber exprimat de către entitățile universitare (universități, academii, facultăți, centre universitare, departamente) care dezvoltă programe educaționale și de cercetare științifică în domeniul fundamental al științelor economice. Stimularea performanțelor de vârf în pregătirea profesional-științifică a studenților reprezintă una dintre preocupările principale ale AFER, având ca țintă aprofundarea competențelor de cercetare științifică în domeniul științelor economice, însoțită de dezvoltarea aptitudinilor de lucru și comunicare în echipă, de evaluare, precum și cultivarea spiritului de competiție.

**Parte integrantă a Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Economice este o facultate tânără (30 de ani), modernă, competitivă, orientată către nevoile studenților, cadrelor didactice și comunității. Aceasta își propune să ofere studenților, profesorilor și comunității un mediu de învățare, predare și cercetare de înaltă calitate.


/

Detalii

Domenii:

Economie

Locaţie:

online

Dată de început:

10/05/2021

Dată de încheiere:

10/06/2021

Persoană contact:

Bratu Renate

Email contact:

renate.bratu@ulbsibiu.ro

Link1:

http://economice.ulbsibiu.ro/index.php/ro/despre/stiri-evenimente/item/503-olimpiada-nationala-a-economistilor-in-formare.html

Fişier 1:

Stire_comunicat-ONEF_2021.docx

Fişier 2:

ONEF_2021_Regulament-valabil-de-la-28.04.2021.pdf