. . .

FORTHEM Speed Dating pe tema egalității de tratament în universitateUniversitatea din Opole (Polonia), membră a Alianței FORTHEM, organizează în data de 3 iulie 2024, între orele 10:00 – 10:45 (CET), evenimentul online „FORTHEM Speed Dating pe tema egalității de tratament în universitate”.

Evenimentul se adresează cadrelor didactice, personalului administrativ și studenților din universitățile partenere interesați de subiectul tratamentului egal în universitate și va fi moderat de Dr. Marzanna Pogorzelska.

„FORTHEM Speed Dating pe tema egalității de tratament în universitate” se va desfășura online pe platforma MS Teams. 

Pentru participare, accesați următorul link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDg2MzJiYTctNGM5OS00N2UxLThmYjItZTNiZGFhYTMyNWFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5%22%2c%22Oid%22%3a%22d99277b7-a412-4249-b8a7-f0b51169bac3%22%7d

Informații suplimentare pot fi obținute la: kmlotek@uni.opole.pl sau forthem@uni.opole.pl.


FORTHEM Speed Dating pe tema egalității de tratament în universitate