. . .

In memoriam Eugen SimionComunitatea academică a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu deplânge trecerea la cele veșnice a acad. prof. univ. dr. Dr.H.C. Eugen SIMION (1933-2022).

Critic și istoric literar, editor al operei eminesciene, eseist, memorialist și moralist, Eugen Simion este una dintre personalitățile marcante ale studiilor literare românești de după Al Doilea Război Mondial. Autor al unor lucrări definitorii pentru critica literară românească postbelică (Scriitori români de azi, I-IV, 1974-1989; Dimineața poeților, 1980; Întoarcerea autorului, 1981; Fragmente critice, I-VIII 1997-2021; Ficțiunea jurnalului intim, I-III, 2001; Genurile biograficului, I-II, 2008; Recursul la natură, 2022 ș.a.), Eugen Simion s-a afirmat inițial ca editor și comentator al prozei eminesciene și al literaturii contemporane, însă activitatea sa a ajuns să acopere ulterior toate epocile literaturii române.

În calitate de vicepreședinte (1994-1998), apoi de președinte al Academiei Române (1998-2006), de președinte al Secției de Filologie și Literatură (2006-2022) și de director al Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” din București (2006-2022), Eugen Simion a inițiat și a coordonat o serie de proiecte de anvergură, precum colecția Opere fundamentale (aproape 300 de volume apărute începând cu 1999), Dicționarul general al literaturii române (ed. I, I-VII, 2004-2009; ed. a II-a, I-VIII, 2016-2021), Cronologia vieții literare românești (46 de volume, 2010-2021), Enciclopedia literaturii române vechi (2018) ș.a.

Doctor Honoris Causa al ULBS (2013), Eugen Simion i-a sprijinit adeseori pe tinerii filologi sibieni, prin seriile de burse oferite în cadrul Academiei Române și cooptarea lor în proiecte de cercetare – cel mai recent exemplu în acest sens fiind grantul INTELLIT (2018-2021; https://intellit.ici.ro/), în care ULBS a jucat rolul de Partener 1, iar echipa sibiană a fost compusă din 11 cercetători.

Ne despărțim astfel de o personalitate a culturii române, dar și de un prieten al universității noastre.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!

 

 


In memoriam Eugen Simion

Detalii

Categorii:

Comemorare

Domenii:

General

Persoană contact:

Conducerea ULBS

Email contact:

rectorat@ulbsibiu.ro