. . .

In memoriam Lucian VintanUniversitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță cu profundă durere, încetarea din viață a

Profesorului universitar doctor inginer Lucian Nicolae VINȚAN

membru al Academiei de Științe a României și întemeietor al școlii sibiene de calculatoare.

Personalitatea și opera Profesorului Vințan a marcat atât destinele universității noastre, precum și pe cele ale colegilor, studenților, colaboratorilor și ale tuturor celor care l-au cunoscut.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!


/

Detalii

Categorii:

General

Domenii:

General

Dată de început:

05/11/2019

Persoană contact:

Direcția de Comunicații și Marketing

Email contact:

support@ulbsibiu.ro

Link1:

http://webspace.ulbsibiu.ro/lucian.vintan/html/