. . .

In memoriam prof.univ.dr. Horst SchullerDuminică, 25.07.2021, a plecat dintre noi, cu puțin înainte de împlinirea vârstei de 81 de ani, prof. univ. dr. Horst Schuller (13.08.1940–25.07.2021), membru de seamă al comunității academice sibiene mai bine de un sfert de veac.

Cu  profund respect și recunoștință comemorăm activitatea polivalentă a unui germanist  de prestigiu și vocație  – jurnalist, profesor universitar, cercetător și traducător – care și-a pus amprenta asupra devenirii Catedrei de germanistică nou înființate în 1990 la Sibiu. A contribuit substanțial la refacerea colectivului de dascăli, decimat de emigrarea masivă de la sfârșitul anilor optzeci, la internaționalizarea germanisticii sibiene, prin  crearea de contacte cu universități prestigioase din spațiul lingvistic german și la recunoașterea acesteia în plan național și internațional.

Mai întâi profesor, apoi și ca șef de catedră, Horst Schuller a reprezentat un model de dascăl și cercetător. A fost primul conducător de doctorat în domeniul germanisticii din  centrul universitar Sibiu și a coordonat tezele de doctorat ale mai multor tinere cadre didactice universitare din România  (Brașov, Sibiu,Timișoara etc.), pe teme de literatură germană și comparată, de traductologie și critica traducerii ori de receptare literară.

Horst Schuller a avut o activitate impresionantă de publicist (mai ales în perioada 1968–1996), de istoric și critic literar, focusată cu predilecție pe cultura și literatura de expresie germană din România. A publicat cronici literare, muzicale și culturale în Karpatenrundschau și studii de istorie și critică literară în Neue Literatur, Spiegelungen, Germanistische Beiträge (revistă întemeiată de Domnia-sa la Sibiu, în 1993) și în numeroase volume colective, lăsând în urma sa o operă extrem de valoroasă ca întindere și conținut. Pornind de la credința că moștenirea culturală și literară a strămoșilor săi este depozitara unor comori prea puțin valorificate, a scos la lumina zilei numeroase scrieri de autori germani (Johann Karl Schuller, Michael Königes, Georg Maurer, Frida Binder, Friedrich Wilhelm Schuster, Otto Fritz Jickeli, Walter Peter Plajer), editându-le și prevăzându-le cu aparat critic, a realizat antologii („Amsel komm nach vorn…”), a publicat material documentar (corespondență: Josef Marlin, Adam Müller-Guttenbrunn, Otto Alscher, Erwin Reisner), a realizat numeroase prezentări de carte și recenzii, dedicate literaturii germane din România, deopotrivă din Transilvania, Banat și Bucovina. Horst Schuller a studiat receptarea literaturii germane în România – bunăoară a lui Goethe –, și cea a literaturii române (Mihai Eminescu, Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu) în spațiul de limbă germană. Dincolo de aceasta, cercetătorul Horst Schuller a urmărit contactele și schimburile culturale interetnice din Transilvania – între români, maghiari și germani – care s-au materializat în numeroase articole și în monumentala lucrare dedicată revistei de cultură din perioada interbelică „Klingsor”. A tradus el însuși literatură română și a cercetat traducători (Ludwig Vinzenz Fischer, Zoltan Franyó, Alfred Margul-Sperber) și traduceri din  literatura română în limba germană, a publicat lucrări de imagologie, și enumerarea ar putea continua.

Din motive de boală profesorul Horst Schuller s-a pensionat anticipat în 2002 și a emigrat în Germania, dar a rămas fidel germanisticii, continuându-și colaborarea cu Universitatea „Lucian Blaga” în cadrul Școlii doctorale și prin participarea la manifestări științifice.

În anul 2018 meritele sale în promovarea culturii transilvănene, îndeosebi a literaturii de expresie germană din Ardeal și România, i-au fost recunoscute prin decernarea celei mai înalte distincții conferite de Asociația Sașilor Transilvăneni din Germania: premiul „Siebenbürgisch-Sächsischer Kulturpreis.” Premiat a fost  de două ori – 1994 si 2000 – și de Uniunea Scriitorilor din România, filiala Brașov, al cărei membru era.

În memoria tuturor profesorul Horst Schuller a rămas așa cum a fost cunoscut și prețuit de studenți, doctoranzi, colegi din cadrul Facultății de Litere și Arte din Sibiu și colaboratori naționali și internaționali: o personalitate distinsă, caracterizată printr-o impresionantă erudiție, seriozitate, colegialitate și un caracter deschis și generos, cu o conduită exemplară de cercetător și dascăl.

Prin trecerea în neființă a domnului prof. univ. dr. Horst Schuller germanistica românească pierde un profesionist de mare valoare, iar comunitatea academică sibiană un dascăl și un om de știință dăruit culturii și propovăduirii ei.

Drum lin și odihnă veșnică, Domnule Profesor!

 

 


In memoriam prof.univ.dr. Horst Schuller

Detalii

Persoană contact:

Maria Sass

Email contact:

maria.sass@ulbsibiu.ro