. . .

Inaugurarea noii Ferme Didactice de la Rusciori, un eveniment memorabil pentru ULBSProiectul Lucrări de reabilitare modernizare extindere și echipare infrastructură educațională a Fermei didactice din localitatea Rusciori, Comuna Șura Mică, județul Sibiu este un proiect finanțat prin POR 2014 2020, prioritatea de investiție 13.3.

La evenimentul de astăzi, prilejuit de finalizarea lucrărilor, au participat ministrul Raluca Turcan, reprezentantul guvernului în teritoriu, prof. univ. dr. Sorin Radu, rectorul ULBS, domnul Simion Crețu, directorul ADR Centru, prof. univ. dr.ing. Camelia Sava, decanul Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, în calitate de manager de proiect, domnul Valentin Ristea, primarul comunei Șura Mică și domnul Ionuț Diaconeasa, consilier al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Valoarea totală a investiției este de 18.726916, 83 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile de 17.129 963, 48 lei. În plus, ULBS a investit din venituri proprii încă 4 milioane de lei pentru lucrări complementare.

Clădirea, construită pe o suprafață de aproximativ 2400 mp, cuprinde laboratoare didactice și de cercetare, săli de seminar, un amfiteatru cu 120 de locuri și o stație pilot de procesare legume și fructe. Laboratoarele specializate – Analize apă, aer, sol; Tehnologii agricole; Protecția culturilor agricole; Genetică și biodiversitate; Management și econometrie, GIS și GPS; Tehnologii alimentare, panificație – morărit; Tehnologii alimentare fermentative; Analize senzoriale și agroalimentare – sunt dotate cu aparatură de ultimă generație, totalizând un număr de 281 de echipamente de laborator cu  accesorii și consumabile.

`,,Faptul că vorbim astăzi, la Sibiu, despre o infrastructură didactică și de cercetare dotată la cele mai noi standarde în domeniul agroalimentar este confirmarea faptului că Universitatea „Lucian Blaga” din Sibu se află pe un drum al excelenței și al inovației, care ne poziționează ca pe o universitate a viitorului. Totul s-a făcut pentru studenți, pentru ca ei să poată face performanță și să fie competitivi pe o piață a muncii extrem de dinamică”, a spus prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, rectorul ULBS.

„Cu ajutorul aparaturii destinate agriculturii de precizie (receptori GPS, ghidaje uniplot, drone cu softuri speciale, senzori pentru evaluarea în timp real a indicilor de calitate ai fiecărei lucrări, etc.) instruim studenții în aplicarea la nivel de fermă a unor tehnici moderne privind diagnosticarea stării de vegetație a culturilor agricole și executarea de lucrări rezultate din această diagnoză de precizie.  În felul acesta sunt îndeplinite două obiective ale agriculturii contemporane, respectiv eficiența utilizării resurselo și protecția mediului prin transformarea sistemelor de agricultură convențională în sisteme de agricultură durabilă. Aceasta este o cerință importantă a prezentului în economia bazată pe cunoaștere și oferă soluții la ceea ce înseamnă creșterea producției agricole în condițiile protecției mediului pentru generațiile viitoare.”  a spus decanul Facultății de ȘAIAPM, prof.univ.dr.ing. Camelia Sava.

Activitățile de dezvoltare-inovare derulate în cooperare cu personalul didactic și studenții, vor permite viitorilor fermieri să capitalizeze în comun produsele obținute, să își adapteze producția la cerințele pieței, să aibă un acces mai bun la inputuri, echipamente, credite și piață, să-și optimizeze costurile de producție, să creeze lanțuri scurte de aprovizionare și să facă față diferitelor provocări ale economiei.

Investiția cu finanțare europeană de la Rusciori a avut ca obiectiv creșterea gradului de participare la procesul de învățământ și angajabilitate a studenților ULBS din cadul Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, grupul țintă fiind format din cei peste 800 de studenți ai facultății.

Participanții la evenimentul de astăzi au avut ocazia să facă un tur ghidat al laboratoarelor și sălilor de curs din noul sediu al Facultății de ȘAIAPM, dar și să guste din preparatele tradiționale pregătite de absolvenții facultății, care astăzi activează în companii din domeniul agroalimentar.

Semnarea contractului de finanțare pentru această investiție a avut loc pe 12 mai 2020, chiar de ziua ULBS, iar inugurarea pe 5 iunie 2024, de Ziua Mondială a Mediului.


/

Detalii

Categorii:

Infrastructură

Domenii:

Științe agricole

Persoană contact:

Relații Publice

Email contact:

relatii.publice@ulbsibiu.ro