. . .

Întâlnire transnațională SPAAT4FOODULBS (prin Facultatea de Științe Agricole Industrie Alimentară și Protecția Mediului SAIAPM) este partener la un nou proiect Erasmus+ acțiunea KA2 denumit ”Strategic Platform for Ameliorating Tunisian Higher Education on Food Sciences and Technology” SPAAT4FOOD, desfășurat în perioada octombrie 2017- septembrie 2020. Proiectul este coordonat de Universitatea Sfax din Tunisia; ULBS este partener în proiect alături de 2 universități europene (Universitatea Teramo, Italia și Universitatea Porto, Portugal) și 3 universități din Tunisia (University of Gabes, University of Jendouba și University of Manouba). Proiectul răspunde cerințelor învățământului superior din Tunisia de a dezvolta strategii și instrumente pentru stabilirea unei relații reale între universitate și industria alimentară.

În cadrul proiectului SPAAT4FOOD, în perioada 20-23 noiembrie, ULBS a primit vizita unei delegații de la Uni Sfax, formată din Prof. Mohamed Makni (Project manager and International Coordinator), Prof. Ali Bougatef (National Coordinator) și Prof. Zied Zarai (US Coordinator). S-au purtat discuții cu staff-ul universității și al Facultății ȘAIAPM și cu membrii proiectului. În calitate de partener, ULBS va folosi expertiza membrilor proiectului dobândită în cadrul unui alt proiect Erasmus, KNOWinFOOD și va participa cu experiență în monitorizarea și asigurarea calității proiectelor și în creșterea relevanței pentru industrie a activităților practice ale studenților.

 

ULBS (through the Faculty of Agricultural Sciences, Food Industry and Environmental Protection SAIAPM) is a partner to a new Erasmus + project KA2 called „Strategic Platform for Ameliorating Tunisian Higher Education on Food Sciences and Technology” SPAAT4FOOD, held from October 2017 to September 2020. The project is coordinated by the Sfax University of Tunisia; ULBS is a partner in the project alongside 2 European universities (Teramo University, Italy and Porto University, Portugal) and 3 Universities in Tunisia (University of Gabes, University of Jendouba and University of Manouba). Project responds to the Tunisian HE needs to develop strategies and tools to establish a real relationship between university and food industry.
Within the SPAAT4FOOD project, on November 20-23, ULBS received a visit from a Uni Sfax delegation, formed by Prof. Mohamed Makni (Project manager and International Coordinator), Prof. Ali Bougatef (National Coordinator) and Prof. Zied Zarai (US Coordinator). Discussions have been held with the staff of the University and the Faculty of the SAIAPM and with the project members. As partner, ULBS will use the expertise of the project members acquired during another Erasmus project, KNOWinFOOD, and will participate with experience in project monitoring and quality assurance and in increasing relevancy for the industry of the student’s practical activities.

Persoana de contact: Coordonator de proiect ULBS Conf. dr. ing. Monica Mironescu


Întâlnire transnațională SPAAT4FOOD

Detalii

Categorii:

Proiect

Domenii:

General Industrie alimentara Științe agricole

Dată de început:

20/11/2017

Dată de încheiere:

23/11/2017

Persoană contact:

Monica Mironescu

Email contact:

monica.mironescu@ulbsibiu.ro

Fişier 1:

erasmus-3.png