. . .

Laborator nou de Fizică pentru studenții ULBSPeste 230 de studenți din trei facultăți ale Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu beneficiază de pregătire într-un nou laborator de Fizică generală, din cadrul Facultății de Științe. Laboratorul în care s-au investit peste 70.000 lei din fondurile Facultății de Științe (lucrări de modernizare, mobilier și aparatură)  este destinat activităților didactice efectuate cu studenți din cadrul Facultății de Inginerie (secțiile Electromecanică, Electronică aplicată, Tehnologia construcțiilor de mașini, Sisteme de producție digitale, Ingineria şi protecţia mediului în industrie, Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor) și respectiv din cadrul Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului (secțiile Ingineria produselor alimentare – zi și ID, Controlul și expertiza produselor alimentare, Inginerie și management în alimentația publică și agroturism, Inginerie și protecția mediului în agricultură) – ce au prevăzută în planul de învățământ disciplina Fizică sau Fizică tehnică. De asemenea, în cadrul noului laborator vor fi desfășurate activități de cercetare realizate în domeniul sintezei de nanoparticule magnetice și respectiv a studiului influenței acestora și a câmpurilor magnetice asupra țesuturilor biologice.

”În ultimii 15 ani acest laborator a funcționat într-o altă sală mai mică, aflată în subsolul Facultății de Științe, însă acum, conducerea facultății a reușit să găsească acest nou spațiu care a fost renovat în totalitate, iar echipamentele din laborator s-au achizitionat prin intermediul unor proiecte de cercetare câștigate atât în competiția internă ULBS cât și prin colaborarea internațională bilaterală (2019-2021) cu IUCN Dubna”, a declarat conf. univ. dr. Mihaela Răcuciu, titular la Facultatea de Științe a Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, Departamentul Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport, în cadrul colectivului de Fizică.


Laborator nou de Fizică pentru studenții ULBS

Detalii

Categorii:

Infrastructură

Domenii:

Științe sociale

Persoană contact:

Facultatea de Științe

Email contact:

stiinte@ulbsibiu.ro