. . .

Lansarea proiectului Establishing a Laboratory of Cultural Heritage in Central Romania (ELABCHROM) la ULBSÎn 24 ianuarie 2023, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a găzduit întâlnirea de lansare internațională a proiectului de tip Twinning intitulat Establishing a Laboratory of Cultural Heritage in Central Romania (ELABCHROM), la care au participat reprezentanții celor trei universități partenere: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Jyväskylä (Finlanda) și Universitatea Bourgogne (Franța).

Din partea Universității din Jyväskylä au participat conf. univ. dr. Tuuli Lähdesmäki și dr. Johanna Turunen, prof. univ. dr. Tadeusz Sliwa, vice-președinte delegat cu politici culturale, a reprezentat Universitatea Bourgogne, iar prof. univ. dr. Andrei Terian, Prorector Cercetare, Inovare și Internaționalizare, conf. univ. dr. Ionela Vlase, Șef Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare, lect. univ. dr. Mihai Rusu, conf. univ. dr. Raluca Mureșan și lect. univ. dr. Mircea Fuciu au reprezentat Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Alți membri ai celor două universități partenere au putut lua parte la discuții prin intermediul unei videoconferințe desfășurate online.

În cadrul întâlnirii au fost confirmați membrii Comitetului Director al proiectului, a fost discutat planul de acțiune pentru următoarea perioadă și au fost propuse termene pentru implementarea diverselor activități ale proiectului, precum mobilități pentru personalul administrativ și pentru cercetători, stabilirea instrumentelor de cercetare, activități de diseminare, organizarea unei școli de vară și a unei conferințe științifice.

Despre proiect

Proiectul Establishing a Laboratory of Cultural Heritage in Central Romania (ELABCHROM) va fi implementat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în calitate de coordonator, în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2025 și va avea un buget total de 1.500.000 Euro, din care 1.096.029 Euro vor fi alocați ULBS.

Linia de finanțare Twinning a noului program-cadru Horizon Europe al Uniunii Europene este menită să ofere sprijin universităților cu potențial să atingă excelența din țările europene mai puțin dezvoltate din punctul de vedere al cercetării. Aceste instituții se vor „îngemăna” cu cel puțin două alte universități cu performanțe deja certificate în cercetare și vor avea ocazia ca, printr-o serie de activități comune (mobilități de studiu, școli de vară, cursuri de formare, workshopuri, publicații colective, depuneri de noi proiecte etc.), să reducă disparitățile față de „vârfurile” din cadrul UE.

Obiectivul principal al proiectului șl reprezintă realizarea de cercetări interdisciplinare în domeniul științelor socio-umane, concentrate pe explorarea brandingului regional al zonei de centru a României cu accent pe trei dimensiuni socio-culturale principale: patrimoniul cultural, organizarea de festivaluri și multiculturalism.


/

Detalii

Categorii:

Cercetare Proiect

Persoană contact:

Conf.univ.dr. Raluca Mureșan

Email contact:

raluca.muresan@ulbsibiu.ro