. . .

Literatură și limbă în spațiul sudesteuropeanConferința internațională aniversară 50 de ani de Germanistică la Sibiu: Literatură și limbă în spațiul sudesteuropean

Manifestarea ştiinṭifică se va desfăşura în cadrul Facultăṭii de Litere şi Arte, în perioada 24–26 octombrie 2019. Participă ca invitaṭi reprezentanṭi ai conducerii Universităṭii “Lucian Blaga”,  membrii ai comunităṭii economice şi culturale, ai Consulatului German din Sibiu, absolvenṭi şi cadre didactice ale Facultăṭii de Filologie din Sibiu, membrii ai unor comunităṭi academice din ṭară şi din Germania, cadre didactice  din mediul preuniversitar.

Deschiderea festivă a conferinței aniversare va avea loc în 25 octombrie 2019, începând cu ora 9.00 în Aula din cadrul Facultăṭii de Litere şi Arte


Literatură și limbă în spațiul sudesteuropean

Detalii

Categorii:

Conferință

Domenii:

Lingvistica Literatura

Locaţie:

Aula din cadrul Facultăṭii de Litere şi Arte

Dată de început:

25/10/2019

Dată de încheiere:

26/10/2019

Persoană contact:

Maria Sass

Email contact:

maria.sass@ulbsibiu.ro

Link1:

http://conferences.ulbsibiu.ro/interkslaaa/de/

Link2:

http://conferences.ulbsibiu.ro/interkslaaa/de/tagungsprogramm.php