. . .

MODERNIZING AGRICULTURAL PRACTICE USING INTERNET OF THINGS - MAPIoTÎn cadrul competiției de proiecte de cooperare inter-instituționale în învățământul universitar susținut de Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenorialul Tinerilor în România (ESAYEP), Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) a propus proiectul “MODERNIZING AGRICULTURAL PRACTICE USING INTERNET OF THINGS – MAPIoT”. Acest proiect a fost aprobat în luna aprilie 2021, în urma selecției organizate la nivel național de ANPCDEFP și poate fi identificat prin Grant 20-COP-0019 ESAYEP nr. F-SEE-026/06.2021 fiind finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE). Proiectul se derulează în perioada 01.12.2021 – 30.11.2023 și are ca și partener extern University of South-Eastern Norway (USN).

Obiectivul principal al proiectului este de a construi capacități și a facilita implementarea tehnologiilor digitale în agricultură. Se urmărește transferul cunoștințelor și tehnologiilor digitale din domeniul științei Calculatoarelor în domeniile Agricultură, Ingineria proceselor și produselor alimentare având ca scop creșterea productivității în agricultură, îmbunătățirea proceselor de producție și îmbunătățirea protecției mediului înconjurător. Prin exploatarea potențialului tehnologiilor digitale se va accelera procesul de modernizare a agriculturii și a industriei alimentară astfel:

–    Îmbunătățirea randamentelor culturilor agricole prin modernizarea sistemului de irigație, optimizarea managementului acestora privind fertilizarea și mecanizarea, etc;

–    Modelarea și managementul automat al proceselor specifice Industriei Alimentare;

–    Eficientizarea consumului de energie prin automatizarea proceselor specifice industriei alimentare.

 

În cadrul proiectului MAPIoT se vor organiza 2 școli de vară în domeniul dezvoltării și aplicării tehnologiilor digitale în agricultură. Prima, va avea loc în Norvegia, Melsom High School Sandefjord, organizată de University of South-Eastern Norway, Vestfold, în perioada 24.07.2022 – 07.08.2022 iar a doua în Romania, Sibiu, organizată de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu în perioada 16.07.2023 – 29.07.2023.

În cadrul primei școli de vară se vor organiza 7 cursuri de pregătire pe următoarele domenii de interes:

  • Senzori și actuatoare în Internet of Things, comunicație și integrarea în cloud
  • Utilizarea dronelor și conceptelor de Computer Vision pentru colectarea și analiza imaginilor
  • Modelarea digitală a proceselor de fabricație a alimentelor
  • Modelarea unei linii de asamblare pentru selectarea / culegerea legumelor și a fructelor
  • Algoritmi specifici Inteligenței Artificiale și Calculului Evolutiv (algoritmi genetici) utilizați în agricultură şi în modelarea și managementul automat al procesului de fermentare a vinurilor
  • Dezvoltarea propriei afaceri în agricultură și industria alimentară

În Norvegia, pe lângă activitățile didactice, studenții români vor avea ocazia să experimenteze alături de colegii lor norvegieni condițiile de şcoală, viață, natură într-un mediu multicultural. Pe perioada școlii de vară se va organiza și un HACKATHON dedicat topicului proiectului. În urma participării la activitățile proiectului studenții selectați vor primi 5 credite transferabile ECTS.

La scoala de vară din Norvegia sunt disponibile 20 locuri din care pentru ULBS 10 locuri și pentru USN 10 locuri. Echipa de studenți de la ULBS va fi formată din 5 studenți de la Facultatea de Inginerie specializările Calculatoare, Tehnologia Informației și Ingineria Sistemelor Multimedia, respectiv din 5 studenți de la Facultatea de Științe Agricole Industrie Alimentară și Protecția Mediului.

Informații referitoare la Școala de vară din Norvegia și anume: De ce să aplici, Condiții de eligibilitate, Criteriile de selecție, Date calendaristice importante pentru selecția participanților, Actele necesare (conținutul dosarului de candidatură) pentru participarea la selecție se regăsesc în posterul de prezentare aflat la adresa http://digifof.omilab.ulbsibiu.ro/static/docs/Poster_Afis_selectie.pdf.

Formularul de aplicare pentru școala de vară poate fi descărcat de la adresa http://digifof.omilab.ulbsibiu.ro/static/docs/Anexa%20I_Student%20Application%20Form_MODEL.docx. Celelalte acte necesare nu au un format impus. Depunerea dosarelor de aplicare se va face la secretariatul Facultății de Inginerie începând cu 18 Aprilie 2022 dar nu mai târziu de 4 Mai 2022 în intervalul orar 900 -1400.

Mai multe detalii despre proiect, evenimentele și activitățile care au avut sau vor avea loc se găsesc pe site-ul proiectului MAPIoT http://digifof.omilab.ulbsibiu.ro/psm/content/mapiot/info sau https://www.linkedin.com/groups/9164050/.


MODERNIZING AGRICULTURAL PRACTICE USING  INTERNET OF THINGS – MAPIoT

Detalii

Categorii:

Proiect

Domenii:

Inginerie Științe agricole

Persoană contact:

Adrian Florea

Email contact:

adrian.florea@ulbsibiu.ro

Fişier 1:

SelectionMAPIoT_Ro.pdf