. . .

Participare sibiană la Simpozionul „Psihologii, Locuiri, Arhitecturi în proza românească de ieri și de azi”Studenții sibieni Iulia Pietraru și Bogdan Contea de la Facultatea de Litere și Arte a ULBS, Alexandra Fleșariu și Alexandra Adriana Crețeanu de la Facultatea de Științe Socio-Umane a ULBS au făcut echipă cu Maria Bedregeanu și Daria Paraschiva Onofrei de la Facultatea de Arhitectură din Iași pentru a prezenta o analiză interdisciplinară cu titlul „Psiho-geografii literare rebreniene”. Timp de două zile (25 – 26 martie 2022) literatura, geografia, psihologia și arhitectura s-au interconectat valorificând intuiții originale la cea de-a doua ediţie a Simpozionului Naţional Studenţesc „Psihologii, Locuiri, Arhitecturi în proza românească de ieri și de azi” (PLA – PR), organizat sub egida a trei facultăţi din două universităţi ieşene de prestigiu: Facultatea de Litere (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”) şi Facultatea de Arhitectură (Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”).

Simpozionul a avut două componente: în prima parte, echipele mixte formate din studenți filologi, studenți la Psihologie și cei de la Arhitectură au prezentat puncte de vedere complexe asupra textelor literare. Echipa mixtă de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” a analizat romanul lui Liviu Rebreanu „Adam și Eva”, oferind trei perspective diferite asupra spațiului și personajului. Textul prezentării va fi publicat în volum colectiv. În cea de-a doua zi a avut loc și o dezbatere, conform programului, la care s-au discutat rezultatele interacțiunii dintre cele trei domenii, dar și cercetări care propun componente inter și transdisciplinare.


Participare sibiană la Simpozionul „Psihologii, Locuiri, Arhitecturi în proza românească de ieri și de azi”