. . .

Profesor ULBS ales în conducerea celui mai important for european de studii doctoraleÎn urma unui proces de selecție care a durat mai bine de șase luni, prof. univ. dr. habil. Andrei Terian, prorector cercetare, inovare și internaționalizare al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, a fost ales pentru a face parte din Comitetul Director al Consiliului pentru Educație Doctorală din cadrul Asociației Universităților Europene (EUA-CDE).

Asociația Universităților Europene (EUA) reprezintă peste 800 de instituții de învățământ superior din 48 de țări europene, constituind astfel cea mai importantă organizație profesională de acest tip. Standardele de calitate ale EUA sunt recunoscute la nivel mondial, iar organizația evaluează în baza solicitărilor primite gradul de atingere a acestora de către o anumită universitate și oferă sugestii în vederea îmbunătățirii nivelului calitativ al instituției în cauză. În anul 2013, și ULBS a făcut obiectul unei vizite de evaluare din partea EUA.

Consiliul pentru Educație Doctorală (CDE) este componenta care reprezintă viziunea și politicile EUA cu privire la educația doctorală în Europa. Ghidul fundamental în această privință îl constituie Principiile și Recomandările Salzburg, adoptate în 2005, care stipulează conexiunea strânsă între educație doctorală și cercetare, autonomia doctoranzilor și flexibilitatea parcursului lor individual.

EUA-CDE este condus de către un Comitet Director (CD) alcătuit din 10 membri, în care, datorită ULBS, România are pentru prima oară un reprezentant. Mandatul membrilor Consiliului Director este de 3 ani, cu posibilitate de reînnoire.

Cu ocazia validării ca membru al CD, prof. univ. dr. habil. Andrei Terian a precizat că prioritățile mandatului său le vor constitui reducerea disparităților dintre diversele țări europene la nivelul educației doctorale, garantarea autonomiei doctoranzilor ca tineri cercetători, instituționalizarea mai clară a postdoctoratului și promovarea valorilor și a imaginii ULBS pe plan internațional.

 


/

Detalii

Categorii:

Internationalizare

Domenii:

General

Persoană contact:

Mihaela Herciu

Email contact:

mihaela.herciu@ulbsibiu.ro

Link1:

https://eua-cde.org/news/677:eua-cde-steering-committee-welcomes-two-new-members.html