. . .

Program de proiecte și soluții inovative studențești - ULBS SMARTAi o idee inovativă? Aplică!
A fost lansat Programul ULBS SMART Programul de burse de excelență pentru proiecte inovative și soluții studențești. Competiția este organizată de ULBS cu scopul de a sprijini financiar studenţii ULBS (nivel licenţă şi master – mai puţin studenţii din anii terminali) ȋn realizarea unor proiecte ce presupun dezvoltarea și utilizarea tehnologiei, a digitalizării sau a oricăror metode innovative și la dezvoltarea unor produse / servicii inovative din domeniile STEAM (science, technology, engineering, art, math) care răspund unei nevoi a comunității și care au potențial de comercializare pe piață.
Programul ȋşi propune finanțarea unor proiecte inovatoare care pornesc de la faza de idee, pe care ulterior studenții o rafinează treptat și o transformă într-un produs viabil menit să îmbunătățească actul educațional respectiv să îmbunătățească calitatea vieții.
Finanțarea proiectelor din cadrul Programului ULBS SMART se acordă sub forma unei burse de excelență pentru proiecte inovative. Bursa de excelență pentru proiecte şi soluţii inovative poate fi cumulată cu altă categorie de bursă.
Se pot înscrie în competiția de burse de excelență pentru proiecte şi soluţii inovative și studenții care în trecut au beneficiat de alte forme de burse.
Bugetul total al Programului ULBS SMART 2019 pentru anul universitar 2019/2020 este de 70.000 EUR și este finanţat din donaţia Fundației Hasso Plattner.
Prima etapă de înscriere în program va fi închisă la data de 28 iunie, ora 12. Proiectele se depun la decanatele facultăților, cu completarea Cererii de finanţare – punctul A: Ideea.
Metodologia de desfășurare a competiției poate fi consultată accesând:
http://cercetare.ulbsibiu.ro/proceduri.html


Program de proiecte și soluții inovative studențești – ULBS SMART

Detalii

Categorii:

Burse Cercetare Competitie Inovare

Domenii:

General

Persoană contact:

Daniela-Maria FLUCSA

Email contact:

daniela.flucsa@ulbsibiu.ro

Link1:

http://cercetare.ulbsibiu.ro/doc_DCS/proceduri/SMART/Regulament_burse.pdf