. . .

Proiect pentru oprirea exodului de creiere din regiunea Dunării spre Europa de Vest, derulat de ULBS



În perioada 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019 s-a implementat proiectul EDU-LAB: NEW DANUBIAN GOVERNANCE IN LABOUR MARKET RELEVANCE OF HIGHER EDUCATION, finanțat prin Interreg Danube Transnational Programme, Axa Prioritară 4: O regiune a Dunării bine guvernată, OS 4.1. Îmbunătățirea capacității instituționale pentru a gestiona provocările societății. EDU-LAB a avut drept obiectiv principal să găsească soluții pentru a opri exodul de creiere din regiunea Dunării spre Europa de Vest, prin adaptarea și corelarea învățământului superior cu cerințele pieței muncii, asigurând astfel creșterea competitivității economice a regiunii. Abordarea proiectului a fost una de tip Triple Helix, aducând împreună reprezentanți ai învățământului superior, angajatorilor, autorităților locale și naționale, decidenților politici pentru a găsi soluții comune.

Cu un buget total de peste 2,5 milioane de euro, peste 27 de parteneri din 10 țări (Germania, Belgia, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria), proiectul a fost coordonat de European Foundation for Education (EFE) din Germania. Programul este co-finanțat de Uniunea Europeană (ERDF, IPA). Singurul partener din România este Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu. ”Rezultatele proiectului EDU-LAB sunt unele de excepție. Participarea ULBS în acest proiect se înscrie în strategia universității de deschidere către comunitate, printr-o mai bună implicare în rezolvarea unor probleme concrete pe care comunitatea, regiunea le întâmpină”, a declarat Ioan Bondrea, Rectorul ULBS.

Exodul creierelor datorat în principal atractivității academice și economice a Europei occidentale necesită acțiune comună: aducerea la acceeași masă a reprezentanților mediului universitar, ai mediului de afaceri și ai celor responsabili cu elaborarea cadrului legal pentru a dezvolta soluții comune într-un mod sistematic. Printre cele mai importante rezultate ce au fost obținute în cadrul acestui proiect merită amintite:

  • Dezvoltarea a 4 cursuri online destinate stakeholderilor (decidenți politici, universități, companii) care urmăresc conștientizarea beneficiilor corelării educației cu nevoile pieței muncii și descrierea pașilor necesari a fi întreprinși în acest sens. Cele 4 cursuri sunt disponibile la linkul : http://jpo.imp.bg.ac.rs/edu-lab/, în limba engleză.
  • Dezvoltarea unui Nou model de guvernanță pentru a adresa problema emigrării forței de muncă înalt calificate din Regiunea Dunării. Dezvoltarea noului model de guvernanță a fost posibilă doar prin cooperare transnațională și intersectorială a peste 150 de stakeholderi implicați în proces. Noul model de guvernanță oferă un plan de acțiune pentru fiecare categorie de actori interasată.
  • Noul model de guvernanță a fost pilotat în 3 țări: Slovacia, Serbia și Bulgaria. Cel mai semnificativ rezultat s-a obținut în Slovacia unde au fost adoptate la nivel național criterii de acreditare pentru programe de studii profesionale și a fost acreditat și lansat în septembrie 2018 primul program de studii profesional (model dual) la Universitatea Tehnică din Bratislava în cooperare cu compania Volkswagen.
  • Sinteza tuturor rezultatelor este conținută în ”Carta dunăreană pentru tinere talente”. Aceasta a fost semnată la Zagreb în 16 mai 2019 de peste 50 de reprezentanți ai ministerelor educației, ministerelor muncii, camerelor de comerț, asociaților profesionale, companiilor, universităților din cele 10 țări participante în proiect. Din partea României, Carta a fost semnată de Daniela Burghilă (Directorul general al Direcției Generale Învățământ Universitar din cadrul MEN), Tiberiu Dobrescu (Președinte Autoritatea Națională pentru Calificări), Livia Ilie (prorector Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu). Carta este o declarație-angajament simbolică a semnatarilor pentru o misiune comună: îmbunătățirea șanselor profesionale pentru tineri, implementarea de programe de studii profesionale orientate spre practică (de tip dual) și dezvoltarea de competențe antreprenoriale atât pentru studenți cât și pentru profesori, îmbunătățirea competitivității companiilor și creșterea capacității lor inovative, consolidarea dezvoltării economice regionale.

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, prin echipa de proiect și partenerii săi, a contribuit substanțial la obținerea acestor rezultate. ”Obiectivele acestui proiect sunt generoase întrucât urmăresc îmbunătățirea șanselor tinerilor de a studia și lucra în regiune prin creșterea capacității instituționale a în primul rând universităților, în colaborare cu mediul de afaceri și decidenții politici, de a crește relevanța programelor de studii pentru piața muncii. În acest context, ULBS a considerat binevenit acest proiect inițiat de European Foundation for Education din Stuttgart, Germania și s-a implicat în activitățile derulate și obținerea rezultatelor în acest proiect. Contribuția ULBS este una deloc de neglijat prin cel puțin două dimensiuni: 1. ULBS a adus în proiect experiențe valoroase și exemple de bune practici în colaborarea dintre universitate și angajatori. În acest sens, au fost prezentate parteneriatele strategice cu Continental Automotive Systems și Keepcalling, precum și programele extracurriculare destinate dezvoltării competențelor antreprenoriale ale studenților și profesorilor; 2. ULBS a asigurat, prin coordonatorul său în proiect, managementul de calitate pentru rezultatele întregului proiect EDU-LAB”, a declarat prorectorul Livia Ilie, coordonatorul echipei ULBS în cadrul EDU-LAB.

Având în vedere rezultatele importante obținute, ULBS a organizat la Sibiu, în zilele de 25-26 iunie 2019, sub patronajul Direcției Generale Invățământ Universitar din cadrul MEN un eveniment de prezentare a rezultatelor către diversele categorii de stakeholderi din România (universități, autorități locale și naționale, companii). Evenimentul a fost onorat de Daniela Burghilă (Director General, Direcția Generală Învățământ Universitar), Christine Manta Klemens (Vicepreședinte Consiliul Județean Sibiu), Hans Tischler (Consulul Germaniei la Sibiu). La eveniment au fost prezenți pentru a detalia rezultatele principale, directorul proiectului, Agnes Sebestyen de la European Foundation for Education, reprezentanți ai partenerilor din Slovacia (Camera de comerț Slovaco-Germană, Asociația oamenilor de afaceri din industria automotive, Universitatea Tehnică din Bratislava, Volkswagen Slovacia), Slovenia (Universitatea din Maribor) și Croația (Foundation Knowledge at Work).

Mai multe informații despre proiect pe site-ul: www.interreg-danube.euHYPERLINK „http://www.interreg-danube.eu/edu-lab”/HYPERLINK „http://www.interreg-danube.eu/edu-lab”eduHYPERLINK „http://www.interreg-danube.eu/edu-lab”-lab

 

 


Proiect pentru oprirea exodului de creiere din regiunea Dunării spre Europa de Vest, derulat de ULBS

Detalii

Categorii:

Antreprenoriat Proiect

Domenii:

Economie General

Persoană contact:

Livia Ilie

Email contact:

livia.ilie@ulbsibiu.ro

Link1:

https://www.youtube.com/watch?v=0AuvyXgJOSA

Fişier 1:

IMG_7468.jpg

Fişier 2:

IMG_7716.jpg