. . .

Realizarea indicatorilor de proiectUniversitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) a implementat proiectul NextCardio cu îndeplinirea cu succes a indicatorilor asumați prin Cererea de finanțare. Proiectul Cercetare de nouă generaţie prin asistenţă computerizată în managementul patologiilor cardiovasculare – NextCARDIO a fost implementat de Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu având o valoare de 8.841.783,23 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 8.418.132,44 lei. Perioada de implementare a fost de 48 de luni, în perioada 8.09.2016 – 7.09.2020.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD, Contract de finanțare nr. 66/08.09.2016, Cod SMIS proiect 103050.

Obiectivul general aș proiectului NExtCardio a fost de a crea un centru internațional de cercetare, cu dotări high-tech, computere foarte puternice și soft-uri extrem de ample, fiind vorba de Centrul internațional de cercetare, alături de un Centru de informații cu facilități complexe, create în cadrul ULBS. Centrul este dotat cu computere puternice de înaltă tehnologie folosite pentru analize geometrice și CFD (computational fluid dynamics). Totodată, centrul a devenit un hub de comunicare digitală între experții din domeniu, fiind asigurate un mediu de colaborare digitală în care datele experimentale și cele ale pacienților sunt partajate în siguranță. Dotările și expertiza dobândită în cadrul centrelor de la Sibiu vor facilita cercetătorilor, clinicienilor, companiilor farmaceutice și tehnologice să efectueze cercetări de ultimă generație, urmărind dezvoltări experimentale și inovații în cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu

Un alt obiectiv al proiectului a fost proiectarea și implementarea unui nou instrument clinic inteligent (simulator endovascular) care să pregătească și să îndrume medicii să facă față unor noi situații viitoare, prin adaptarea ghidurilor de diagnostic în raport cu datele pacientului pentru fiecare caz în parte. Acesta oferă o simulare virtuală despre modul în care procedura trebuie efectuată pentru cele mai bune rezultate, pe baza experiențelor anterioare ale altor medici în ceea ce privește procedurile minim invazive. Echipa de cercetare a proiectului solicitat obținerea unui brevet pentru acest instrument intelligent la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci (OSIM).

În cadrul proiectului NextCardio au fost depuse 7 aplicații de proiecte pentru obținerea finanțării prin intermediul Horizon 2020, cu un număr de peste 35 de parteneri din țări diferite:

Titlu Acronim Apel
European Training network in Computerized fluid dynamics for Optimizing Minimally invasive and Endovascular Techniques for CARDIOvascular diseases ET-COMET-CARDIO ETN H2020-MSCA-ITN-2018
Novel therapies for aortic dissections under extensive evaluation- new correlations between clinical data, CFD simulations, genetic sequencing and cellular transdifferentiation NOTAD ERC-2018-ADG
Personalised Medicine for Complex Aortic Diseases PICARD SC1-BHC-02-2019
Biomarkers and Mechanisms of Subclinical Cardiovascular Disease and Psychopathology in Early Life CARE EARLY SC1-BHC-02-2019
European Training network in Hemodynamic studies for Optimizing

Minimally invasive and Endovascular Techniques for cardiovascular diseases

ET-HOMET H2020-MSCA-ITN-2019
Artificial Intelligence-based PersonaLized Aortic Aneurysm and DissectioN clinical decision support platform  

 AI-PLAN 

 H2020-SC1-BHC-2018-2020
Ultra-high-resolution cell- and imaging- based Digital Twin of Aortic Aneurysms AORT-AI H2020-FETPROACT-2018-2020

Rezultatele obținute în cadrul NextCardio au fost transpuse în 35 de articole publicate în reviste de specialitate, indexate ISI (articole ”peer-reviewed”). Șapte pacienți au fost incluși în astfel de studii care au relevat, printre altele, beneficiile pe care le presupune tratamentul endovascular al bolilor aortice cu modulatorul de flux multistrat. Activitatea de diseminare a rezultatelor proiectului a vizat atât publicul cât mai larg, prin utilizarea unui limbaj accesibil, cât și comunitatea științifică.

Pe lângă aceste publicații, rezultatele NextCArdio au fost prezentate comunității științifice, părților interesate și medicilor prin participarea la 20 de congrese internaționale și naționale. Printre evenimentele internaționale în cadrul cărora au fost diseminate rezultatele NextCardio pot fi amintite STS, ISMICS și VEITHsymposium, din SUA (edițiile din 2017, 2018 și 2019), East Meets West, din România (edițiile din 2017, 2018 și 2019), Society for Clinical Vascular Surgery, din SUA (congresul din 2019), Congresul Euro Thrombosis, din Spania (2018), CICE (2016, 2017 și 2018) precum și alte reuniuni la vârf similare din țări precum Germania, Franța, Italia, Brazilia și Maroc.

Totodată, în cadrul proiectului au fost organizate 7 workshop-uri la care au participat atât partenerii de cercetare, cât și reprezentanți ai mediului economic (spitale, companii etc). Scopul acestor ateliere a fost de a disemina rezultatele proiectului și de a crea colaborări inclusiv cu mediul economic.

Obiectivul general al proiectului NextCARDIO a fost crearea unui institut internaţional de cercetare care să se concentreze pe termen lung asupra procesului complet de gestionare a patologiilor cardiovasculare, fiind o iniţiativă de excelenţă în cadrul ULBS. Domeniul căruia se adresează este cel al sănătăţii, cu precădere prin asocierea noilor tehnologii endovasculare cu metodele de asistenţă computerizată şi simulare 3D în managementul patologiilor cardiovasculare. Totodata, NEXTCardio creste vizibilitate serviciilor și a cunoștințelor oferite de universitate pentru companii, spitale, clinici si administratia publica care se ocupa de ingrijirea medicala.

 Obiectivele specifice ale proiectului NextCARDIO:

  • Atragerea oamenilor de stiinta de excelenta si a expertilor internationali in universitatea noastra ca sa stabileasca si dezvoltare unei echipe de cercetatori care eu efectuat cercetare fundamentala si aplicata precum si dezvoltare experimentala in domeniul patologiilor cardiovasculare;
  • Dezvoltarea si realizarea de prototipuri de instrumente clinice de diagnoza inovativa si inteligenta pentru administrarea si tratarea bolilor cardiovasculare, care au asistat medicii in alegerea tratamentelor optime primare si secundare pentru pacienti, si astfel au reusit sa previna rezultate clinice nedorite. Aceste instrumente vor fi ajutate de solutia inovativa, în dezvoltare accelerată, a ”Internet of Things” si solutii ICT.
  • Realizarea unui studiu, analizarea si evaluarea rezultatelor instrumentelor clinice prin
  • Analizarea si simularea existentei unei baze de date internationale de pacienti de 40 de cazuri (26 dintre care sunt din Romania)
  • Implantarea de dispozitive minim-invazive pe 10 pacienti cu disectii aortice, care vor beneficia de monitorizare in timpul tratamentului si dupa tratament pe durata proiectului si asupra carora vor fi aplicate rezultatele cercetarii
  • Cresterea numarului de studenti doctoranzi cu aproximativ 15% in cadrul Facultatii de Medicina (bazat pe numarul studentilor din 2014) precum si a numarului de cercetatori post-doc activi in facultate.
  • Cresterea numarului de colaborari internationale si aplicarea pentru cel putin 4 proiecte pe programul ORIZONT2020, sectiunea Provocari ale Societatii.

Realizarea obiectivelor asumate prin Cererea de finanțare sunt prezentate si in Brosura proiectului disponibila la acest link: http://nextcardio.ro/publicatii/brosura-next-cardio/.

Date de contact:

Pentru mai multe informatii, accesati: www.nextcardio.ro

Persoana de contact: Victor COSTACHE – Manager Proiect – victor.costache@ulbsibiu.ro


/

Detalii

Categorii:

Proiect

Domenii:

Medicină

Persoană contact:

Victor Costache

Email contact:

victor.costache@ulbsibiu.ro

Link1:

http://nextcardio.ro/publicatii/brosura-next-cardio/

Fişier 1:

Comunicat-de-Presa_indicatori-NextCardio_var-noua.pdf