. . .

Selecție mobilități ESAYEP-SEE 2021/2022SELECȚIE
GRANTURI DE MOBILITĂŢI ALE
Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP),

2014-2021,

finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE)
pentru anul universitar 2021/2022

Dorim să vă informăm că proiectul propus de Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu pentru mobilități finanțate prin Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) a fost aprobat, în urma selecției organizate la nivel național de ANPCDEFP. (http://www.eea4edu.ro/rez_he2018-mob/)

În perioada 8 martie-12 aprilie se va organiza selecția studenților pentru mobilități de studiu/practică şi a cadrelor didactice/personalului administrativ pentru mobilităţi de predare/formare, finanțate prin Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), pentru anul universitar 2021- 2022.

Facultăţile ULBS care beneficiază de mobilități ESAYEP-SEE sunt: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Teologie, Facultatea de Științe (doar locuri de mobilitate destinate cadrelor didactice).

Calendarul procesului de selecţie:

Etapa I: 08 – 12 martie 2021 – depunerea dosarelor de candidatură la Facultatea de origine

Etapa II: 15 – 19 martie 2021 – stabilirea datei interviului de selecţie organizat de fiecare facultate

Etapa III: Afisarea rezultatelor selecției în termen de 24 de ore de la încheierea interviului

Etapa IV: 22 martie – 09 aprilie 2021 – depunerea contestatiilor la email constestatie@anpcdefp.ro

Etapa V: 12 aprilie 2021 – afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor în termenul legal.

Selecția beneficiarilor de mobilități de studiu, plasament, predare şi formare ESAYEP-SEE se vor realiza conform Regulamentului Erasmus+ şi a procedurilor Erasmus+ aprobate în şedinţa de Senat a ULBS din data de 29.04.2020 (disponibile la adresa: http://international.ulbsibiu.ro/index.php/erasmus/regulament-si-proceduri/). De asemenea se vor respecta şi condiţiile din Ghidul Aplicantului 2019 pentru Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021 disponibil la adresa: http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2019/09/GUIDE_Mob_2019_EN_rev.pdf

Lista locurilor disponible pe facultăți, pentru mobilitățile de studiu/practică şi ale cadrelor didactice/personalului administrativ pentru mobilităţi de predare/formare, poate fi consultată în atașament.

Studenţii de la facultăţile ULBS sunt încurajaţi să participe la mobilităţile oferite în cadrul proiectului ESAYEP-SEE; aceştia beneficiind de sprijinul necesar în vederea bunei desfăşurări a mobilităţii.

Vă aşteptăm în număr cât mai mare!

 

 


Selecție mobilități ESAYEP-SEE 2021/2022

Detalii

Categorii:

Internationalizare

Domenii:

Relații internaționale

Dată de început:

19/02/2021

Dată de încheiere:

12/04/2021

Persoană contact:

Cristina Potropopu

Email contact:

cristina.potropopu@ulbsibiu.ro

Fişier 1:

Locuri-disponibile-pe-facultati.pdf