. . .

Selecţie mobilităţi ESAYEP-SEESELECȚIE

GRANTURI DE MOBILITĂŢI ALE

Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP),

2014-2021,

finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE)

pentru anul universitar 2019/2020

Dorim să vă informăm că proiectul propus de Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu pentru mobilități finanțate prin Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) a fost aprobat, în urma selecției organizate la nivel național de ANPCDEFP. (http://www.eea4edu.ro/rez_he2018-mob/)

În perioada 17 aprilie -28 mai 2019 se va organiza selecția studenților pentru mobilități de studiu/practică şi a cadrelor didactice/personalului administrativ pentru mobilităţi de predare/formare, finanțate prin Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), pentru anul universitar 2019 – 2020.

Facultăţile ULBS care beneficiază de mobilități ESAYEP-SEE sunt: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Teologie.

Calendarul procesului de selecţie:

Etapa I: 17 –22 aprilie 2019-depunerea dosarelor de candidatură la Facultatea de origine

Etapa II: 23 aprilie 2019 – interviul de selecţie organizat de fiecare facultate

Etapa III: 24 aprilie 2019 – afisarea rezultatelor

Etapa IV: 25 aprilie – 7 mai 2019 – depunerea contestatiilor la email constestatie@anpcdefp.ro

Etapa V: 28 mai 2019 – afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor în termenul legal.

Selecția beneficiarilor de mobilități de studiu, plasament, predare şi formare ESAYEP-SEE se desfășoară conform Regulamentului Erasmus+ şi a procedurilor Erasmus+ aprobate în şedinţa de Senat a ULBS din data de 29.09.2016 (disponibile la adresa: http://international.ulbsibiu.ro/index.php/erasmus/regulament-si-proceduri/), cu respectarea condiţiilor din Ghidul Aplicantului 2018 pentru Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021 disponibil la adresa:

http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2018/10/APEL_2_2018/MOB_HEI/GUIDE_Mob_2018_EN.pdf

Studenţii de la facultăţile ULBS sunt încurajaţi să participe la mobilităţile oferite în cadrul proiectului ESAYEP-SEE; aceştia beneficiind de sprijinul necesar în vederea bunei desfăşurări a mobilităţii.

Vă aşteptăm în număr cât mai mare!

 

 


Selecţie mobilităţi ESAYEP-SEE

Detalii

Dată de început:

01/04/2019

Dată de încheiere:

03/06/2019

Persoană contact:

Cristina Potropopu

Email contact:

cristina.potropopu@ulbsibiu.ro