. . .

Serviciul de Informații Externe organizează stagiu de practică în domeniul criptologieStagiul se adresează studenților înscriși în anii terminali de licență sau la programele de master din cadrul facultăților cu profil tehnic, cu precădere din domeniile: matematică, informatică, automatică, electronică sau telecomunicații.
Durata stagiului este de o lună, în perioada iunie-iulie, fiind disponibil un număr de 6 stagiari/serie.

Condiții de înscriere:

· exclusiv cetățenie română și domiciliul în România;
· fără cazier judiciar;
· vârsta maximă 40 de ani.
Dosarul va conține:
· o scrisoare de intenție, care va cuprinde numele, prenumele, profilul studiilor urmate și motivul pentru care titularul
dorește să aplice la stagiul de practică;
· curriculum vitae actualizat (format Europass);
· cel puțin două recomandări din partea unor cadre universitare din domeniul de referință științifică al studentului;
· documente care atestă studiile absolvite și adeverință care să ateste mediile anilor de studiu;
· copii ale documentelor de identitate.

În selecția candidaților, rezultatele școlare pot reprezenta un criteriu de departajare. De asemenea, stagiul nu va suplini practica obligatorie din timpul anilor de studiu.

Persoanele interesate își pot depune candidatura la adresa de e-mail stagii@sie.ro până cel târziu la data de 06.06.2022.
Informații suplimentare pot fi solicitate la numărul de telefon 021 231 24 55.
Toți aplicanții vor fi informați cu privire la rezultatul înscrierii.
Serviciul de Informații Externe organizează stagiul de practică în domeniul Criptologie.
Dacă vrei să fii unul dintre participanții care vor învăța de la cei mai buni experți din domeniu, acum ai șansa!
Vei putea dobândi experiență complementară studiilor universitare, prin implementări și aplicații practice în criptologie, domeniu de activitate rezervat profesioniștilor.
Prin acest stagiu vei avea ocazia să intri în contact cu munca specifică unui Serviciu de Informații și în funcție de rezultate vei putea deveni colegul nostru.


Serviciul de Informații Externe organizează stagiu de practică în domeniul criptologie

Detalii

Categorii:

General

Domenii:

General

Persoană contact:

Raluca Sassu

Email contact:

raluca.sassu@ulbsibiu.ro

Fişier 1:

Poster-Cripto-2022.pdf