. . .

Start-UP Hub: Laboratorul antreprenorilorÎn perioada 15 Ianuarie 2018 – 14 Ianuarie 2021, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu (în calitate de Lider) în parteneriat cu S.C. Konfida S.R.L. (București) implementează proiectul „Start-UP Hub: Laboratorul antreprenorilor”.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de ocupare prin crearea și ocuparea a 150 de noi locuri de muncă în urma înființării a 75 de noi întreprinderi cu profil non-agricol în zonele urbane aferente județelor din Regiunea Centru (Sibiu, Brașov, Mureș, Alba, Harghita, Covasna).

Rezultatele previzionate a fi atinse în urma implementării proiectului sunt:

  1. 360 de membri ai grupului țintă certificați de către ANC în domeniul „Competențe antreprenoriale”;
  2. 75 de planuri de afaceri finanțate prin acordarea ajutoarelor de minimis de maxim 40.000 Euro;
  3. 75 de IMM-uri înființate în urma acordării ajutoarelor de minimis;
  4. 150 de locuri de muncă create și existente ca urmare a sprijinului primit.

Grupul țintă (GT) al proiectului este format din 400  persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

–       intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban din Regiunea Centru;

–       au reședința sau domiciliul în mediul urban sau rural, în regiunea Centru, în care se implementează proiectul (județele Sibiu, Brașov, Mureș, Alba, Harghita, Covasna).

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 18.405.808,05 lei din care:

–         Finanțare nerambursabilă: 18.172.626,82 lei

–         Cofinanțare parteneri: 233.181,23 lei

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:

Email: startup.hub@ulbsibiu.ro

Prof.univ.dr. Livia Ilie, manager proiect, 0746 105252

Carolina Țimbalari, secretar proiect, 0743 399154

Daniela Luca, expert județean grup țintă, 0746 211822


Start-UP Hub: Laboratorul antreprenorilor

Detalii

Categorii:

Antreprenoriat Mediu de afaceri Proiect

Domenii:

Economie General

Persoană contact:

Teodor Boanta

Email contact:

teodor.boanta@ulbsibiu.ro