. . .

Studiu de impact ERASMUS + in Higher EducationStimați colegi,

Comisia Europeană a lansat cel de-al doilea studiu de impact ERASMUS + care se adresează numai învățământului superior. Scopul principal este acela de a măsura impactul programului asupra beneficiarilor și participanților la program. Studiul se adresează tuturor categoriilor de persoane (studenți/cadre didactice/personal administrativ, indiferent că au fost, sau vor fi beneficiari ERASMUS).

Va rugăm să acordați câteva minute completării chestionarului, în funcței de statusul dvs. în raport cu programul Erasmus+:

Studenți, personal academic și administrativ care au beneficiat de mobilități Erasmus:

http://www.mobility-survey.org/

Studenți care urmează să beneficieze de o mobilitate Erasmus (selectați dar care nu au început încă mobilitatea)

http://zm3835.customervoice360.com/uc/reg_page/

Studenți, personal academic și administrativ non-mobili (care nu au beneficiat de mobilități Erasmus+)

http://www.mobility-survey.org/

 

Vă mulțumim pentru colaborare!

Serviciul Relații Internaționale și Programe Comunitare ULBS


Studiu de impact ERASMUS + in Higher Education

Detalii

Categorii:

Chestionare Mobilități

Domenii:

General

Persoană contact:

Monica Beca

Email contact:

monica.beca@ulbsibiu.ro

Link1:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2016/erasmus-impact-nutshell_en.pdf


Linkuri rapide

Responsabil relații publice
Teodor Boantă teodor.boanta@ulbsibiu.ro Tel. 0269 216669 int. 147