. . .

ULBS câștigă cele mai consistente proiecte de până acum în competiția FDIVineri, 29 martie 2024, Consiliul Național privind Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) a publicat rezultatele finale ale Competiției FDI 2024. Potrivit datelor prezentate, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a reușit să câștige proiecte pe toate cele opt linii de finanțare ale competiției, obținând astfel suma de 2.469.000 lei. Suma atrasă constituie cea mai consistentă realizare a ULBS în competiția FDI de-a lungul celor 9 ani de când există această competiție. Fondul de dezvoltare instituțională (FDI) reprezintă un fond distinct alocat de Ministerul Educației pentru instituțiile publice de învățământ superior, care se alocă după criterii competitive bazate pe standarde internaționale.
Anterior, suma maximă pe care ULBS a reușit să o atragă din bugetul acestei competiții s-a
situat sub valoarea de 2 milioane de lei. Reușita universității sibiene din acest an este cu atât mai remarcabilă cu cât în 2024 rata de finanțare a scăzut sensibil, de la peste 90% la aprox. 65%, și doar 10 universități românești (printre care și ULBS) au reușit să câștige în acest an proiecte pe toate cele 8 linii de finanțare ale competiției.

Proiectele câștigate de ULBS vor fi direcționate către îndeplinirea următoarelor obiective:
– creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior;
– creșterea gradului de internaționalizare a ULBS;
– asigurarea funcționării în bune condiții a fermei didactice de la Rusciori;
– susținerea activităților societății antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităţii;
– îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
– dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare;
– corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv a celei privitoare la
consilierea și orientarea în carieră);
– susținerea participării și accesului studenților cu dizabilități la procesul educațional.

Link: http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2024/03/Anexa1-FDI2024-rezultate-finale.pdf


ULBS câștigă cele mai consistente proiecte de până acum în competiția FDI

Detalii

Categorii:

Competitie Comunicate

Persoană contact:

Relatii Publice

Email contact:

relatii.publice@ulbsibiu.ro