. . .

ULBS câștigă un nou proiect în valoare de 2 milioane de EuroProiectul are ca beneficiari absolvenți de învățământ terțiar universitar și non-universitar care vor fi implicați în activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare

Proiectul are ca beneficiari absolvenți de învățământ terțiar universitar și non-universitar care vor fi implicați în activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a câștigat un nou proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020: „SMART INNOBUSINESS – Sprijin pentru antreprenoriat și dezvoltare de afaceri inovative” – cod Smis 140563. Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de absolvenți care își găsesc un loc de muncă și, implicit, a ratei de ocupare în corelație cu nevoile pieței muncii, ca urmare a accesului la programe de formare în domeniul antreprenoriatului, la stagii de practică și la activități de mentorat în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor.

Proiectul vizează sporirea relevanței pe piața muncii a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă, consolidarea sistemelor de formare profesională, adaptarea programelor de învățământ, instruirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie.

Printre obiectivele proiectului se numără, totodată, dezvoltarea capitalului uman prin participarea la programul de formare în domeniul antreprenoriatului, dobândirea de competențe pentru elaborarea unui plan de afaceri viabil și realist, participarea la stagii de practică în întreprinderi reale și simulate, beneficierea de servicii de mentorat și asistență în afaceri, facilitarea inserției participanților pe piață muncii.

Minim 350 de studenți vor fi beneficiari ai acestui proiect. De asemenea, vor fi create și ocupate minim 65 de noi locuri de muncă în urma înființării în regiune a minim 26 de noi întreprinderi, ce vor primi un ajutor de minimis cu o valoare de până în 100.000 euro, proporțional cu numărul de locuri de muncă create. Activitățile proiectului vor avea loc în regiunea Centru, iar afacerile se vor dezvolta tot în regiunea Centru. Valoarea totală a cererii de finanțare este de 9.663.054,47 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 9.596.244,31 lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului. Diferența o constituie contribuția ULBS la cheltuielile eligibile ale proiectului, și anume 66.810,16 lei (2%).

Proiectul va contribui la creșterea numărului de absolvenți de învățământ terțiar universitar care își găsesc un loc de muncă în urma implicării în activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare în zona vizată și va da un impuls pozitiv dezvoltării economiei locale și regionale.

”Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020”


ULBS câștigă un nou proiect în valoare de 2 milioane de Euro

Detalii

Categorii:

Proiect

Domenii:

General

Persoană contact:

Conducerea ULBS

Email contact:

rectorat@ulbsibiu.ro