. . .

ULBS – partener principal într-un proiect strategic de 28 milioane de euro al Ministerului EducațieiÎn perioada aprilie 2021 – decembrie 2023 se implementează, sub patronajul Ministerului Educației, proiectul strategic Profesionalizarea carierei didactice – PROF. Înscris pe linia obiectivelor fixate la nivelul politicilor macro-educaționale prin programul „România Educată”, proiectul angrenează atât învățământul preuniversitar, cât și mediul universitar și urmărește formarea a peste 28.000 de cadre didactice.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este principalul partener al Ministerului în acest proiect, având alocat un buget de 16.500.000 de lei. Alături de ULBS mai sunt implicate în proiect alte 3 universități (Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș) și 11 case ale corpului didactic. Bugetul total al proiectului este în valoare de 28 milioane euro (135.733.852,02 lei), din care asistență financiară nerambursabilă 120.150.531,521 lei.

Proiectul PROF vizează o intervenție integrată la nivelul sistemului educațional românesc, care să reunească învățământul universitar și cel preuniversitar printr-o formare continuă adecvată și eficientă a profesorilor. Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică. Acestea sunt demersuri necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice, precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  1. Crearea cadrului instituțional național pentru mentoratul carierei didactice preuniversitare prin înființarea unei rețele de baze de practică pedagogică, centre de tutorat didactic și centre de formare pentru cariera didactică;
  2. Elaborarea/revizuirea/dezvoltarea și operaționalizarea a trei oferte educaționale pentru elevi și a unor resurse didactice pe baza cărora se realizează formarea și dezvoltarea/ evaluarea/echivalarea și validarea competenței didactice, obținută atât prin trasee clasice de evoluție în carieră, cât și prin rute/contexte alternative, în contextul digitalizării globale a educației;
  3. Formarea continuă și perfecționarea profesională a 28.000 cadre didactice din învățământul preuniversitar, în scopul dezvoltării profesionale și al evoluției în carieră, pentru asigurarea continuității pedagogice în predare-învățare-evaluare, cu accent pe componenta didactică practică (predarea la clasă) a formării, în contextul mentoratului de carieră didactică și în domenii precum: e-learning, noile educații, incluziune, curriculum, evaluare, Teleșcoală, combaterea bullyingului, transdisciplinaritate ș.a.

Prezentarea publică a proiectului a avut loc vineri, 7 mai 2021, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București. La eveniment au participat Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educației, Ligia Deca, consilier prezidențial în cadrul Departamentului Educație și Cercetare, secretari de stat din Ministerul Educației, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, precum și membri ai echipei de implementare a proiectului. În sistem de videoconferință, au fost prezenți la eveniment reprezentanții tuturor instituțiilor partenere, precum și coordonatori ai bazelor de practică pedagogică și inspectori școlari.


ULBS – partener principal într-un proiect strategic de 28 milioane de euro al Ministerului Educației

Detalii

Categorii:

Comunicate Proiect

Persoană contact:

Conducerea ULBS

Email contact:

rectorat@ulbsibiu.ro

Link1:

https://www.edu.ro/lansare_proiect_PROF