. . .

ULBS recunoscută oficial ca Universitate EuropeanăMiercuri, 27 iulie 2022, în urma publicării rezultatelor celui de-al treilea apel de propuneri al Comisiei Europene în cadrul programului Erasmus+, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) a fost recunoscută oficial ca Universitate Europeană.

Inițiativa Universităților Europene este un demers lansat la nivelul UE în anul 2017, care își propune constituirea până în 2025 a unui Spațiu Educațional European, prin încurajarea formării de consorții universitare transnaționale și transregionale care să adopte și să implementeze strategii comune în domenii precum învățământul superior, cercetarea, inovarea, egalitatea de gen sau incluziunea.

Astfel, în urma primelor două apeluri (din 2019 și 2020), Comisia Europeană a selectat 41 de Universități Europene care au primit finanțare pe o durată de 3 ani. În urma celui de-al treilea apel de propuneri, numărul acestora a crescut de la 41 la 44, iar durata de finanțare s-a extins de la 3 la 4 ani.

În competiția IUE 2022, ULBS a concurat ca membru al Alianței Europene FORTHEM (Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility), din care face parte începând cu septembrie 2021, alături de universități din alte 8 țări europene: Universitatea „Johannes Gutenberg” din Mainz (Germania), Universitatea Dijon–Bourgogne (Franța), Universitatea din Valencia (Spania), Universitatea din Palermo (Italia), Universitatea din Jyväskylä (Finlanda), Universitatea din Agder (Norvegia), Universitatea din Opole (Polonia) și Universitatea Letoniei.

În urma procesului de selecție, Alianța FORTHEM va beneficia de un grant în valoare de 18 milioane de euro, dintre care 14,4 milioane acordate de Comisia Europeană, iar restul cofinanțare. Bugetul ULBS în cadrul alianței va fi de 1,2 milioane euro, dintre care aproape 1 milion de euro primit de la Comisia Europeană. În afară de ULBS, doar 6 alte universități românești au mai fost finanțate de către Comisie în competiția 2022. Managerul proiectului FORTHEM la nivelul ULBS va fi lector univ. dr. Anca Șerban.

ULBS va juca un rol-cheie în implementarea noului proiect FORTHEM, în cadrul căruia va ocupa poziția de ofițer IT la nivelul întregii alianțe, va fi co-leader al misiunii de cercetare și al misiunii de „laboratoare” (ca structuri specifice Alianței, menite să faciliteze cooperarea între cele 9 universități), precum și coordonator al Pachetului de Lucru 7, care va concepe și va oferi servicii comune de cercetare, inovare și transfer la nivelul Alianței. De altfel, universitatea sibiană și-a demonstrat deja competențele în acest ultim domeniu, reușind să câștige în luna mai, în calitate de coordonator, primul proiect de cercetare Horizon Europe obținut de un consorțiu alcătuit exclusiv din universități ale Alianței FORTHEM (Establishing a Laboratory of Cultural Heritage in Central Romania – ELABCHROM, cu un buget total în valoare de 1,5 milioane de euro).


ULBS recunoscută oficial ca Universitate Europeană

Detalii

Categorii:

Internationalizare Proiect

Domenii:

General

Persoană contact:

Andrei Terian

Email contact:

andrei.terian@ulbsibiu.ro

Link1:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_22_4702

Link2:

https://www.forthem-alliance.eu