. . .

ULBS și piața muncii: competențe corelate cu cerințele pieței munciiCentrul de Sevicii Integrate pentru Studenți – SmartHub din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu derulează în perioada 01 mai- 15 decembrie 2022 proiectul ULBS și piața muncii: dezvoltarea în mediul educațional a unor competențe corelate cu cerințele pieței muncii.

Scopul proiectului este adaptarea curriculei universitare, pornind de la identificarea și restructurarea competențelor (profesionale și transversale) în raport cu specificul pieței muncii, în vederea unor servicii de consiliere și orientare în carieră centrate pe student, pentru o carieră de succes.

Pe parcursul celor șapte luni de proiect se vor derula o serie de activități care vor contribui la atingerea scopului asumat: studiu privind inserția absolvenților pe piața muncii, 9 focus-groups cu studenți, cadre didactice, angajatori, realizarea unei platforme comune studenți / cadre didactice / angajatori – LABOR ULBS, adaptarea curriculei programelor de licență prin elaborarea fișei disciplinelor pentru 4 discipline facultative, organizarea unui Târg de Joburi, încheierea de parteneriate între ULBS și instituții private/publice din județul Sibiu și județele limitrofe, organizarea unei Conferințe Naționale a Centrelor de Consiliere din cadrul universităților din țară.

Echipa proiectului își propune atingerea rezultatelor asumate prin colaborarea cu conducerile, cadrele didactice, studenții, secretariatele tuturor facultăților Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu.


ULBS și piața muncii: competențe corelate cu cerințele pieței muncii

Detalii

Categorii:

General Invatamant Proiect Promovare

Persoană contact:

Conf. univ. dr. Marius Milcu

Email contact:

centru.smarthub@ulbsibiu.ro