. . .

„ULBS – unică prin diversitatea și complexitatea ei“În urma unui proces de audit internațional, care a durat patru luni, Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu a fost cotată cu 4 stele QS.

Sistemul QS stars este un mecanism complex de evaluare a excelenței academice, dezvoltat de către Quacquarelli Symonds, unul dintre cele mai prestigioase organisme de ranking academic, la nivel mondial. Acesta acordă fiecărei universități evaluate între una și cinci stele, în funcție de performanța acesteia în domenii precum predarea, cercetarea, angajabilitatea, internaționalizarea, dotările, inovarea și implicarea socială.

În prag de nou an universitar, prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, rectorul Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu dezvăluie cât de atractivă e oferta educațională, ce facilități au viitorii studenți, motivele pentru care studiul în sălile de curs și laboratoarele ULBS, mai ales în aceste condiții, reprezintă o investiție solidă pe termen lung.

Reporter: Universitatea „Lucian Blaga” își deschide din nou porțile viitorilor studenți. Cât de atractivă e oferta educațională 2021?

Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu: Atractivitatea ofertei noastre ține de mai multe elemente. Mai întâi, e vorba despre diversitatea de programe de studii pe care le oferim, la toate formele (zi/ învățământ la distanță) și ciclurile de predare (licență/ masterat/ doctorat), atât în limba română, cât și în limbi străine (extinderea acestui ultim compartiment fiind una dintre prioritățile noastre, pentru că le deschide absolvenților numeroase oportunități).

Apoi, ca și în anii precedenți, dorim să-i ajutăm pe tinerii cu rezultate bune, dar care nu au reușit să se încadreze în procentul celor care beneficiază de locuri bugetate. De aceea, pe lângă locurile primite de la minister, anul acesta punem la dispoziția candidaților 120 de locuri subvenționate direct de ULBS sau cu sprijinul partenerilor noștri.

Nu în ultimul rând, oferta noastră educațională e atractivă și printr-o serie de elemente adiacente: de la beneficiile imediate și oportunitățile de angajare pe care le oferă Sibiul în ansamblul lui la posibilitatea de a face practică în companii sau instituții de cultură și de a dobândi astfel o specializare reală.

R.: Care ar fi principalele motive pentru care tinerii ar alege Sibiul și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu?

Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu: Argumentele în favoarea Sibiului sunt bine cunoscute: un oraș cu un nivel de trai foarte ridicat și cu un nivel de infracționalitate foarte redus; un oraș aflat în plin avânt economic, dar în același timp și un oraș cultural de anvergură europeană; un oraș cu multe și felurite atracții, care se află în majoritatea topurilor economice, turistice și culturale.

Fără îndoială că Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu datorează mult acestui oraș, care contribuie în mod constant la creșterea gradului de atractivitate al ULBS. Însă poate că nu întotdeauna este pus în valoare cum se cuvine meritul pe care l-a avut și îl are ULBS în procesul care a făcut ca Sibiul să devină ceea ce este astăzi. Pentru că, cel puțin de 30 de ani încoace, aproape toți tinerii dinamici care au contribuit la ridicarea Sibiului au venit din și prin ULBS. Și ne dorim ca acest lucru să se întâmple și de acum încolo.

Iată, așadar, unul dintre principalele motive pentru care cineva ar veni să studieze la noi: pentru că renașterea pe care orașul nostru o resimte în ultima vreme se datorează în mare măsură și calității educației oferite de universitatea noastră. Și, chiar dacă nu vor rămâne în oraș și după absolvirea facultății, viitorii noștri studenți au deja înaintea ochilor un exemplu și un standard incontestabil de performanță.

R.: Care sunt punctele forte ale universității noastre?

Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu: Punctele forte ale universității noastre vin din aparentele ei puncte slabe: nu suntem o universitate „mare”, dar acest lucru ne permite să acordăm o mai mare atenție detaliilor; nu suntem o universitate „de tradiție”, dar acest lucru ne ajută să nu cădem în inerție și autosuficiență; nu suntem nici măcar o universitate „regională”, cu un bazin de recrutare asigurat, pentru că în 4 din cele 5 județe cu care ne învecinăm mai există universități de stat – dar tocmai acest lucru ne-a obligat să fim mai dinamici și să ne adaptăm mai bine tendințelor și provocărilor actuale. Pe scurt: suntem o universitate care nu a avut niciodată ceva „asigurat”, care nu a primit nimic „pe tavă”, iar toate realizările noastre, atâtea câte sunt, provin din muncă, atenție și perseverență pe o piață educațională din ce în ce mai competitivă. Acestea sunt cele mai tari puncte ale noastre și aceasta este mentalitatea pe care dorim să le-o transmitem și studenților noștri.

R.: Ce noutăți aduce anul 2021 în materie de dotări, facilități sau oportunități oferite studenților?

Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu: Universitatea noastră este în continuare preocupată de a le crea studenților condiții optime de studiu, de a le oferi facilități și oportunități. În acest sens, în scopul modernizării și extinderii infrastructurii didactice și de cercetare, universitatea a atras peste 1.800.000 RON pentru finanțarea proiectelor pe toate cele șase domenii strategice (vizate de CNFIS), prin care se urmărește dezvoltarea instituțională, și anume: D1 – Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea în carieră; D2 – Internaționalizarea învățământului superior din România; D3 – Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și ale altor infrastructuri ale activităților didactice, din cadrul universităților; D4 – Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților; D5 – Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice; D6 – Susținerea cercetării de excelență din universități.

De asemenea, ULBS îi așteaptă pe studenți cu 2 terenuri de sport multifuncționale, modernizate cu suprafețe de joc de ultimă generație.

În ceea ce privește facilitățile de cazare, începând cu anul 2021 punem la dispoziția studenților un cămin complet renovat, care dispune de un număr de 140 de locuri de cazare. În noua configurație, căminul are la fiecare nivel câte o bucătărie complet utilată, iar la două nivele sunt spălătorii pentru studenți dotate cu mașini de spălat automate și uscătoare de rufe.

În sprijinul desfășurării activității didactice în mediul online, oferim studenților accesul și facilitățile oferite de platforma G Suite Enterprise for Education.

În plus, începând cu anul universitar 2021/2022 un număr de aproximativ 400 de studenți vor beneficia de tablete oferite prin proiectul „Soluții digitale pentru creșterea participării studenților și îmbunătățirea calității procesului de predare on-line”, dar și de peste 50 de săli dotate cu tablă interactivă (Smart Board) și alte mijloace tehnice menite să le optimizeze învățarea.

În ceea ce privește facilitățile financiare, și în anul universitar 2021/2022 universitatea va oferi reduceri și scutiri de taxe de școlarizare, pe lângă acordarea de burse pentru studenți (burse sociale, de excelență, de merit, de performanță și speciale).

Nu în ultimul rând, prin Centrul de Servicii Integrate pentru Studenți – SmartHub, universitatea vine în sprijinul și întâmpinarea studenților cu servicii de consiliere pentru carieră, consiliere psihologică, work-shopuri și activități de autocunoaștere și dezvoltare personală, ateliere de scriere academică, de comunicare, dar și de metode de învățare și de pregătire pentru examene.

Printre oportunitățile oferite studenților noștri, începând cu anul 2021/2022, universitatea – prin intermediul departamentelor, pune la dispoziția studenților un pachet de discipline facultative, deosebit de atractive, cum ar fi: cultură și civilizație românească, educație digitală, educație pentru sustenabilitate, argumentare și dezbatere, tehnici de prezentare, scriere academică etc.

De asemenea, sperăm ca în acest nou an academic să poată fi reluate la un nivel cât mai apropiat de acela de dinaintea pandemiei mobilitățile Erasmus+, care le oferă studenților noștri șansa de a studia minim un semestru la una dintre cele peste 200 de universități partenere cu care ULBS colaborează pe întreg mapamondul.

Nu în ultimul rând, de menționat este și faptul că ULBS, cu sprijinul Hasso Pattner Institute, a dezvoltat prima școală de Design Thinking din țară (ULBS D-School), destinată atât studenților și chiar și elevilor, cât și cadrelor didactice sau partenerilor din mediul de afaceri.

R.: Care sunt elementele de unicitate ale universității sibiene?

Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu: ULBS nu este unică prin cutare sau cutare program, ci printr-o configurație specifică de elemente. De exemplu, programe din domenii precum ingineria, teatrul, medicina, pedagogia, economia, matematica, agronomia, teologia, dreptul, filologia, istoria, educația fizică ș.a.m.d. se mai găsesc și în alte locuri din țară. Dar nu credem să mai existe – în România, cel puțin – vreo universitate care să aibă toate aceste domenii. Prin urmare, un prim element de unicitate al ULBS ține de diversitatea și complexitatea ei.

Un altul vine, apoi, din implicarea în comunitate. Prin colaborările cu instituțiile administrative, de învățământ și cultură, cu organizații și companii regionale, naționale și internaționale suntem una dintre universitățile românești cel mai puternic implicate în viața comunității și ne dorim să ne păstrăm și chiar să aprofundăm acest statut.

Nu în ultimul rând, ULBS este unică prin oamenii care o compun: pe mulți dintre ei îi cunoaștem deja din presa scrisă, de la radiouri și televiziuni sau din social media. Dar, pe lângă aceștia, universitatea noastră are și alte câteva sute de profesioniști care, deși nu sunt la fel de vizibili în spațiul public, îi pregătesc în mod constant pe absolvenții noștri pentru cariere de succes într-o societate din ce în ce mai competitivă.

R.: Cât de repede se încadrează în muncă un student al universității noastre? Care sunt cele mai importante parteneriate cu marii angajatori?

Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu: Studenții universității noastre au posibilitatea să se angajeze încă din timpul studiilor, mai ales în domenii precum științele inginerești, dar și științele sociale și umaniste.

Acest lucru este posibil prin parteneriate strategice pe care le avem cu angajatori din mediul de afaceri – Continental, Marquardt, Visma, dar și cu instituții și organizații din domeniul public.

Începând cu noul an universitar 2021/2022, universitatea va avea la dispoziție o nouă procedură privind inserția pe piața muncii a absolvenților, ceea ce va permite, pe de o parte, o mai bună colaborare cu partenerii din mediul economic și social în privința tuturor programelor de studii, iar, pe de altă parte, o monitorizare pe o perioadă de cel puțin doi ani a inserției absolvenților noștri.

R.: Care este cuantumul taxelor de studiu percepute de ULBS?

Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu:La programele de licență, cea mai mică taxă este la specializările Montanologie ID si Sociologie IF 2.700 lei, iar cea mai mare este la specializarea Artele Spectacolului 10.000 lei.

La programele de master, cea mai mica taxa este la Drept, 3.000 lei, iar cea mai mare la Artele spectacolului 6.500 lei.

R.: Ce surprize pregătiți pentru tinerii studenți?

Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu: Pentru tinerii studenți pregătim și în acest an, proiecte, programe și evenimente atractive.

Un asemenea program inedit este săptămâna de orientare SO…ULBS (atât de …ULBS), care vine și în acest an, în perioada 27 septembrie – 1 octombrie, în întâmpinarea studenților din anul I cu un program bogat la nivelul universității – concursuri, webinare pe teme de interes, întâlniri cu partenerii universității, evenimente culturale – așa cum îi stă bine unui oraș (multi)cultural cum este Sibiul, dar și cu programe specifice fiecărei facultăți.

Pe tot parcursul anului universitar pregătim și evenimente științifice și sportive, care să implice studenții în activități extracurriculare și de voluntariat.

Proiectul de peer-mentoring va continua și se va dezvolta în acest an, prin implicarea unui număr mai mare de studenți.

De asemenea, și în acest an vor fi premiați cu câte un laptop studenții olimpici și aceia care au fost admiși cu nota 10.

R.: Care este mesajul Dumneavoastră pentru tinerii aflați la început de drum?

Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu: Pentru că e vorba despre un săptămânal care poartă numele „Mesagerul de Sibiu”, ne vom adresa în primul rând tinerilor sibieni. Iar mesajul nostru pentru ei este următorul: Gândiți-vă bine ce vă doriți cu adevărat în viață și faceți ceea ce vă doriți cu adevărat! La 18-19 ani, tentația de a pleca de acasă e mare, dar chiar vă doriți cu adevărat să trăiți în alt oraș? Fiecare om își dorește să descopere și să cunoască lumea, dar aparențele sunt de multe ori înșelătoare. Sunt mulți tineri care au plecat în alte centre universitare, dar s-au plafonat acolo, în timp ce tot mai mulți dintre studenții noștri beneficiază an de an de posibilitatea de a studia la universitățile noastre partenere, din SUA până în China. Uneori, ca să descoperi și să înțelegi mai bine lumea, e suficient să te uiți mai atent prin casă…

„ULBS – unică prin diversitatea și complexitatea ei“

 


„ULBS – unică prin diversitatea și complexitatea ei“

Detalii

Categorii:

General

Domenii:

General

Persoană contact:

Conducerea ULBS

Email contact:

rectorat@ulbsibiu.ro

Link1:

http://www.mesageruldesibiu.ro/ulbs-unica-prin-diversitatea-si-complexitatea-ei/