. . .

ULBS va implementa un proiect privind patrimoniul lingvistic românescULBS a câștigat, în cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare IV, programul 5.8. („Cooperare europeană și internațională”), subprogramul 5.8.1. („Orizont Europa”), un proiect de cercetare care se va ocupa de studierea patrimoniului lingvistic românesc.

Astfel, proiectul PATLIRO (= Prezervarea, transformarea și studierea PATrimoniului LIngvistic ROmânesc în contextul globalizării) a fost evaluat cu 95 p. din maximul de 100 și va beneficia din partea UEFISCDI de o finanțare în valoare de 822.021 de lei.

Coordonat de către conf. univ. dr. Simina-Maria Terian, proiectul PATLIRO își propune realizarea unei platforme interactive dedicate învățării limbii române de către studenții străini, perfecționarea tinerilor cercetători prin participarea la cursuri de formare,organizarea de evenimente de comunicare și popularizare a științei, publicarea de articole în regim open access, vizite de lucru la partenerii internaționali ai ULBS și încheierea de noi parteneriate în vederea depunerii de proiecte comune CDI.


ULBS va implementa un proiect privind patrimoniul lingvistic românesc

Detalii

Categorii:

Cercetare Proiect

Persoană contact:

Relații Publice

Email contact:

relatii.publice@ulbsibiu.ro