. . .

Un nou proiect de investiții în infrastructura educațională a ULBSUniversitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a semnat ordinul de începere al lucrărilor pentru proiectul de investiții Reabilitare, consolidare, extindere și dotare a infrastructurii educaționale destinată Facultății de Litere și Arte din cadrul ULBS, realizat în Sibiu pe str. Banatului nr. 12. Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni și este realizată de S.C. Geiger Proiecte Construcții S.R.L., având un buget total de 12.782.000 lei.

Proiectul de investiție în infrastructura educațională, necesară pentru îmbunătățirea formarii universitare în cadrul domeniilor Teatru, Artele spectacolului și Filologie, presupune construirea și / sau renovarea a mai multor spații, precum:

  • 8 săli de studiu teoretic sau individual;
  • 3 săli master actorie și aplicații in filologie;
  • 2 laboratoare de specialitate;
  • 2 săli de regie teatru;
  • 1 studio foto-video;
  • 1 centru de dezvoltare proiecte;
  • 1 studio atelier teatru;
  • 1 sală de dans;
  • spații administrative și tehnice specifice derulării programelor de studiu ale Facultății de Litere și Arte din cadrul ULBS.

Totodată investiția are în vedere o serie de lucrări care au ca scop creșterea eficienței energetice a clădirii prin izolarea termică a fațadelor, a planșeelor și a unor pereți interiori, conform proiectului tehnic.

Proiectul de investiții derulat de ULBS este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare” și are o valoare totală de 18.905.419,01 lei, din care valoarea contribuției beneficiarului (ULBS) este de 378.015,71 lei.


/

Detalii

Categorii:

Comunicate Proiect

Domenii:

General

Persoană contact:

Conducerea ULBS

Email contact:

rectorat@ulbsibiu.ro