. . .

UniverCity, o colaborare de succes între ULBS și comunitățile localeUniversitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) implementează proiectul UniverCity – Strategic Partnerships of Higher Education for Community, finanțat prin fondurile Erasmus + / Proiecte de parteneriat strategic în domeniul universitar (UniverCity Project 2020-1-BG01-KA203-079271).

UniverCity realizează crearea unor legături între mediul academic și comunitățile locale din județul Sibiu, prin organizarea a două competiții de proiecte de cercetare în scopul soluționării unor probleme comunitare la scară mică, din domeniile: educație, calitatea vieții și antreprenoriat.

În luna februarie 2022, s-a încheiat prima rundă a competiției, în cadrul căreia diverse comunități locale au adresat cadrelor didactice ULBS un număr de 33 de provocări de cercetare privind diverse probleme de interes comunitar. În competiție au fost depuse 23 de cereri de finanțare. Un juriu compus din experți, reprezentanți ai mediului de afaceri, organizațiilor non-guvernamentale, administrației publice locale și mediului academic au selectat pentru finanțare următoarele trei proiecte:

  • Comunitatea locală Sibiel – Proiectul ”Studiu privind calitatea apei din localitatea Sibiel, județul Sibiu”, coordonator șef.lucr.dr. Petronela-Bianca Vecerdea
  • Comunitatea locală Sibiel – Proiectul ”Relevanța biodiversității plantelor melifere în extinderea și eficientizarea apiculturii din arealul satului Sibiel, județul Sibiu”, coordonator șef.lucr.dr. Iuliana Antonie
  • Asociația de Poveste Sibiu – Proiectul ”Da pentru Educație!”, coordonator asist.univ.dr. Oana Elena Rădăcină

Aceste proiecte vor fi implementate pe parcursul a șase luni, urmând ca rezultatele cercetărilor efectuate și soluțiile propuse de către echipele de proiect să fie puse la dispoziția comunităților care au generat ideile de cercetare respective.

Informații suplimentare despre proiect se găsesc pe site-ul https://grants.ulbsibiu.ro/univercity/.


/

Detalii

Categorii:

Cercetare Comunitate locala

Domenii:

General

Persoană contact:

Roxana Săvescu

Email contact:

roxana.savescu@ulbsibiu.ro

Link3:

https://grants.ulbsibiu.ro/univercity/