. . .

Vizite pregătitoare finanțate în cadrul Programului ESAYEPVizitele Pregatitoare sunt proiecte de mobilitate destinate identificării de parteneri si initierii si pregatirii unor proiecte de cooperare in cadrul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021, finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European (SEE).

Candidatura  pentru Vizite pregatitoare in acest Program se va completa individual online.

Documente necesare candidaturii:

Formularul de candidatură pentru Vizite Pregătitoare (http://app.eea4edu.ro/users/login) şi anexele relevante pentru tipul de proiect.

Anexele pentru candidaturile de vizite pregătitoare:

 1. a) copie a scrisorii de invitaţie oficială (modelul tipizat) de la instituţia / organizaţia /compania gazdă şi
 2. b) (proiectul) agendei vizitei. Aceste două documente vor fi ataşate la formularul de candidatură împreună cu:
 3. c) declaraţia de onoare a reprezentantului legal al instituţiei solicitante (acest document va fi tipărit, semnat, scanat şi încărcat)

 NB: Candidaturile se depun în numele instituţiei/organizaţiei de provenienţă.

 Categorii de participanti:

Participanţi în mobilitate pot fi:

 • personalul instituţiilor învăţământului universitar (academic sau neacademic)
 • experţii educaţionali sau managerii Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Caselor Corpului Didactic, Centrelor Judeţene pentru Resurse şi Asistenţă Educaţională;
 • personal care predă (discipline VET) şi manageri ai şcolilor VET şi ai agenţilor economici eligibili

Tipuri de activități în proiecte:

 • vizitarea unuia sau a mai multor parteneri sau instituţii gazdă
 • participarea la un „seminar de contact“ pentru identificarea de potenţiali parteneri

Deadline: rolling deadline, până la data de 30.06.2022, ora 22:00.

Aplicaţiile trebuie trimise cu cel puţin 4 săptămâni înainte de data de început a vizitei.

Durată: – minimum – 1 zi de activitate

– maxim – 5 zile de activitate

Adiţional se mai pot finanţa 2 zile de transport (una înainte de prima zi de activitate şi una după ultima zi de activitate)

Finanţare: grantul acoperă 100% din costurile eligibile

Grantul minim alocat pentru un proiect este de 425 de euro, iar grantul maxim alocat este de 3860 Euro

Pentru mai multe informaţii legate de proceduri de selecţie şi evaluare a aplicaţiei vă rugăm să consultaţi Ghidul Aplicantului.

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 acoperă mai multe programe de finanţare, care au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării între statele donatoare şi cele 15 ţări beneficiare ale finanţării.

Programul urmăreşte:

Îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei educaţiei şi formării;

 • Mobilitatea de învăţare a studenţilor şi a personalului din învăţământul universitar între ţările donatoare şi ţările beneficiare;
 • Cooperarea şi parteneriatele între educaţie şi piaţa muncii;
 • Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice

            şi acordă o atenţie specială:

 • formării şi educaţiei în învăţământul profesional și tehnic (inclusiv şcoli postliceale);
 • mobilităţilor studenţilor şi personalului din învăţământul universitar;
 • incluziunii sociale în învăţământul preuniversitar;
 • educaţiei pentru democraţie şi cetăţenie;
 • îmbunătăţirii situaţiei populaţiei Roma.

Link-ul direct la Apel este: https://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2018/02/Apel_VP_SEE_RO.pdf

Fact Sheet: https://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2017/12/FactSheet_VizitePregatitoare.pdf

Website: www.eea4edu.ro


Vizite pregătitoare finanțate în cadrul Programului ESAYEP