Înființarea și dezvoltarea

Ministrul învățământului Ștefan Bălan a aprobat în 30 iunie 1967 iar doi ani mai târziu, Consiliul de Miniștri a emis Hotărârea numărul 1322 din 12 iunie 1969 prin care se înființa Facultatea de Filologie și Istorie din Sibiu ca filială a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj. Ștefan Pascu, rectorul universității clujene în anul 1969, a justificat alegerea celor două specializări astfel:

Alegerea unei secții de istorie se explică prin trecutul istoric bogat al acestei părți a țării, prin posibilitățile de instruire științifică pe care le oferă arhivele și bibliotecile bogate ale Sibiului, cât și prin nevoile de cadre calificate în această specializare. Înființarea, în cadrul facultății de litere din Sibiu, a unei secții de limba și literatura germană e deosebit de binevenită…. Să ne amintim, apoi, legăturile strânse care au existat și există între orașele Sibiu și Cluj.

Spațiile de învățământ ale noii facultăți au fost asigurate în cadrul Liceului nr. 3 (fost Liceul „Domnița Ileana”) de pe B-dul Victoriei, actualmente sediul Facultății de Litere și Arte și al Departamentului de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă. Prima serie de studenți (24 la specializarea germană și 28 la istorie) coordonați de proaspătul decan Nicolae Lupu au pășit pentru prima dată în spațiile menționate în data de 3 octombrie 1969, fiind impulsionați de prezența unor renumiți cercetători prezenți la deschiderea anului universitar dintre care menționăm pe Constantin Daicoviciu, Miron Constantinescu, Ștefan Pascu ș.a.

Începând cu anul 1971, alături de cele două specializări a fost adăugată și secția de limbă și literatura engleză iar, prin hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 775 din 30 iunie 1971, la Sibiu a fost deschisă o a doua facultate și anume Științe Economice și Administrative. Aceasta avea o durată de 4 ani și a pregătit specialiști pentru administrația locală. Ca urmare a restructurării învățământului superior românesc, la 1 iulie 1976 a fost înființat Institutul de Învățământ Superior din Sibiu ce avea în componență Facultatea de Filologie și Istorie, Facultatea de Drept Economic și Administrativ și Facultatea de Mecanică.

Dovadă a respectului pe care tânărul centru universitar sibian și l-a câștigat este și desemnarea Facultății de Drept Economic și Administrativ ca organizatoare a primei ediții a Patrulaterului facultăților de drept ce cuprindea facultățile din Cluj-Napoca, București, Iași și Sibiu.

Dezvoltarea accelerată a centrului universitar sibian a fost oprită brusc în anul 1984, când prin, decretul Consiliului de Stat nr. 213 din 23 iunie 1984 nu a mai fost acordată cifră de școlarizare pentru profilele filologie, istorie și drept, iar Institutul de Învățământ Superior s-a transformat în Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic din Cluj-Napoca. Ca urmare a acestei hotărâri, în anul 1987 a absolvit ultima promoție a specializărilor filologie, istorie și drept.

Skip to content