Clădirea Rectoratului

Suntem acum la un moment care marchează cinstirea memoriei unor înaintași iluștri, implicați activ în procesul politic de definitivare a realizării statului național unitar român în primele decenii ale secolului al XIX-lea. În acea perioadă tumultoasă a anilor Marelui Război și Conferinței de pace de la Paris istoria Sibiului a fost puternic conectată la tot ceea ce a reprezentat efortul de împlinire a unui deziderat ce a fost inițiat în anii revoluționari din 1848-1849.

Tocmai pentru a marca locul și cinsti memoria celor care au trudit la realizarea Unirii din 1918, Primăria Municipiului Sibiu a lansat în anul 2018 un proiect prin care să aducă la cunoștința sibienilor și mai ales turiștilor ce vizitează frumoasa noastră urbe, care au fost clădirile și personalitățile implicate în pregătirea momentului 1 decembrie 1918 și apoi în administrarea Transilvaniei pe durata funcționării Consiliului Dirigent.

Dezvelirea plăcii memoriale se face în cinstea uriașului aport al lui Iuliu Maniu la realizarea și consolidarea Unirii Transilvaniei cu Regatul României, precum și pentru a marca importanța activității sale în perioada șederii la Sibiu în calitate de președinte al CD. Aceasta dezvelire are o semnificație aparte și în contextul în care ne pregătim să sărbătorim 160 de ani de la Unirea Moldovei și Valahiei sub o singură autoritate a principelui Alexandru Ioan Cuza, act ce s-a realizat la 24 ianuarie 1859.

– pe locul actualei clădiri a funcționat una de dimensiuni mai mici ridicată în anii 1777-1782, demolată pentru a se construi în 1904 această clădire a cărei adresă a fost până în 1919Schewisgasse nr. 4;

– din anul 1919 strada a primit numele Carmen Sylva – pseudonimul reginei Elisabeta – iar adresa a fost schimbată de la nr. 4 la nr. 6;

– actualul nume  – Bdul Victoriei – l-a primit în anul 1970.

Clădirea a fost inaugurată în 15 aprilie 1904, devenind reședința comandatului Corpului 12 Armată ce își avea sediul în Sibiu, comandatul acestui corp fiind la vremea respectivă generalul Emil Probst von Edler. Clădirea a fost construită de Julius Bielz și a rămas în proprietatea familiei Bielz până la naționalizarea din anul 1947.

Începând cu 1 ianuarie 1919 clădirea a fost mereu loc de derulare a activităților importante în care Sibiul a fost parte: de la vizita generalului Berthelot, găzduit în clădirea actuală a rectoratului și până la repartizarea unor compartimente ale Consiliului Dirigent în spațiile ei. Astfel la 6 aprilie 1919 este consemnat că:

–  la parterul clădirii (aula „Lucian Blaga”) au funcționat birourile Revizoratului socotelilor (serviciul contabil al CD), Șefului Siguranței și ale Biroului de Presă (condus la acea dată de Silviu Dragomir – reputat istoric și fost secretar al Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia).

– la etajul 1 a fost secretariatul pentru interne (actualele birouri ale Serviciului de Relații Internaționale)

– la etajul II a fost reședința președintelui Consiliului Dirigent – Iuliu Maniu (n. 8 ianuarie 1873 în jud. Sălaj – d. 5 februarie 1953 )

Iuliu Maniu a fost ales pe 2 decembrie 1918 în funcția de ministru-prezident al Consiliului Dirigent al Transilvaniei, funcție echivalentă cu cea de guvernator, îndeplinind, totodată, și funcția de ministru de interne.

 

Skip to content