RO | EN MyAccount
Caută

DIRECTOR

Lect.univ.dr. Maria Rodica Volovici

Domenii de competenţă:
- Bibliologie şi ştiinţa informării

n 1969 lua fiinţă la Sibiu Biblioteca Institutului de Învăţământ Superior, care s-a transformat în Bibliotecă Universitară în1990, odată cu înfiinţarea Universităţii sibiene.
Biblioteca a funcţionat în diferite locaţii: la sediul Facultăţii de Litere şi Arte, apoi la Academia Trupelor de Uscat. Începând cu anul 2000 biblioteca a primit titulatura de Biblioteca Centrală a Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu.
În anul 2008 a fost construit un nou sediu, la obiectivul "Facultatea de Medicină", unde a fost  mutat fondul de carte atât din sediul central cât şi din bibliotecile filiale. Colecţiile bibliotecii au sporit an de an prin achiziţii, schimb de publicaţii şi prin importante donaţii, dobândind un caracter enciclopedic, reuşind astfel să acopere domeniile şi specializările de studiu, cercetare, informare şi documentare ale tuturor facultăţilor din universitate.

Coordonate:

  • Fond existent: peste 650.000 unităţi documentare, reprezentând aproximativ 400.000 înregistrări în catalogul informatizat
  • 14.000 volume periodice
  • abonamente la importante baze de date electronice (SpringerLink, Legis)
  • un pachet de aplicaţii format din Alice for Windows, Softlink-Liberty3 – sisteme informatice dedicate de bibliotecă, acces liber la baze de date bibliografice
  • Săli cu acces liber la raft, pe 4 nivele, aranjate pe domenii
  • 400 locuri pentru studiu prevăzute cu echipamente de conectare la Internet şi de tip Wireless, calculatoare, scanere, imprimante şi multifuncţionale repartizate pe fiecare nivel.

Misiune:

Biblioteca Centrală a Universităţii are rolul de a constitui, prelucra, organiza, dezvolta şi conserva colecţii enciclopedice de publicaţii cu caracter cultural-ştiinţific, din ţară şi străinătate, pe toate categoriile de suporturi documentare şi de a crea cadrul informaţional necesar sprijinirii activităţii dicadtice şi de cercetare.

Personalul specializat al bibliotecii prin competenţă şi profesionalism oferă utilizatorilor acces la resursele cunoaşterii, acum şi prin noile mijloace moderne de informare şi documentare academică, cele ale tehnologiei informatice.
Biblioteca Centrală Universitară

Informaţii de Contact

Adresa: Str. Lucian Blaga Nr.2A, Sibiu, 550169, România
Tel: +40-(269) 44.60.77
Fax: +40-(269) 44.10.10
E-mail: bcu@ulbsibiu.ro
Web: http://bcu.ulbsibiu.ro

Orar BCU
Luni – Vineri: 8:00-20:00

Orar BCU în Sesiune
Luni - Vineri: 8:00-20:00
Sâmbătă : 8:00-16:00

Orar BCU în Vacanță
Luni - Vineri: 8:00-16:00

Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2016 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare