Director

Simion Valer COSMA

E-mail: simion.cosma@ulbsibiu.ro


Activități

Biblioteca Universităţii are rolul de a constitui, prelucra, organiza, dezvolta şi conserva colecţii enciclopedice de publicaţii cu caracter cultural-ştiinţific, din ţară şi străinătate, pe toate categoriile de suporturi documentare şi de a crea cadrul informaţional necesar sprijinirii activităţii didactice şi de cercetare. Personalul specializat al bibliotecii prin competenţă şi profesionalism oferă utilizatorilor acces la resursele cunoaşterii, acum şi prin noile mijloace moderne de informare şi documentare academică, cele ale tehnologiei informatice.


Structura

Conform organigramei ULBS structurile organizatorice ale Bibliotecii Universitare sunt:

  • Serviciul Dezvoltare colecții
  • Serviciul Gestiunea Unităților Documentare
  • Serviciul Relații cu publicul


Prezentare

Scurt istoric, resurse, servicii, modernizare, activități, organizare, acces


Resurse electronice

Resurse electronice


Catalog

Catalog


Ghidul cititorului

Ghidul cititorului


Contact

Adresa fizica: Str. Lucian Blaga, Nr.2A, Sibiu,550169, România Adresa de corespondență: Bd-ul Victoriei, Nr. 10, Sibiu, 550024, România Tel: +40-(269) 44.60.77 Tel: +40-(269) 21.10.56 Fax: +40-(269) 44.10.10 E-mail: bcu@ulbsibiu.ro Web: http://bcu.ulbsibiu.ro

Skip to content