. . .

A doua întâlnire transnațională în proiectul UniverCityÎn perioada 23-25 martie 2023 la Perugia, Italia, a avut loc a doua întâlnire transnațională a reprezentanților consorțiului proiectului UniverCity – Strategic Partnerships of Higher Education for Community: Sofia University St Kliment Ohridski – Bulgaria (coordonator), Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu – România, Psiquadro Societa Cooperativa – Italia și Research & Training Point Foundation – Bulgaria. În cadrul întâlnirii, membrii consorțiului au purtat discuții cu privire la progresul activităților desfășurate de fiecare partener și au avut loc schimburi de bune practici în ceea ce privește proiectele comunitare de cercetare.

UniverCity este un proiect finanțat prin fondurile Erasmus + / Proiecte de parteneriat strategic în domeniul universitar (UniverCity Project 2020-1-BG01-KA203-079271) care își propune să găsească soluții pentru a sprijini dezvoltarea comunităților locale în rezolvarea unor probleme la scară mică. Acest obiectiv este atins prin organizarea la nivel local a unor competiții prin sunt selectate proiecte comunitare de cercetare care ulterior se derulează în echipe mixte formate din reprezentanți ai comunității și ai mediului academic și care, în faza de implementare, beneficiază de finanțare și asistență tehnică din partea unor experți.

UniverCity promovează inovarea și schimbul de experiență și know-how, prin cooperarea diverselor organizații, atât la nivel de politici cât și la nivel de practici educaționale și de cercetare aplicativă. Recomandările și seturile de instrumente dezvoltate în cadrul proiectului sunt diseminate în mediul academic și în alte grupuri de interese, la nivel local, regional, național și european.

Echipa de proiect UniverCity

 

 Second Transnational Meeting for the UniverCity project

The second transnational meeting of the representatives of the project consortium UniverCity – Strategic Partnerships of Higher Education for the Community took place in Perugia, Italy, between 23rd to 25th of March 2023. The consortium consists of „St Kliment Ohridski” University of Sofia – Bulgaria (coordinator), „Lucian Blaga” University of Sibiu – Romania, Psiquadro Societa Cooperativa – Italy and Research & Training Point Foundation – Bulgaria. During the meeting, the consortium members discussed the progress of each partner’s activities and exchanged best practices related to community research awards.

UniverCity is an Erasmus+ funded project / Strategic University Partnership Projects (UniverCity 2020-1-BG01-KA203-079271 project), which aims to find solutions to support the development of local communities in solving small-scale problems. This objective is achieved through organising local-level competitions through which selected community research projects are then implemented in joint teams of community and academic representatives, and which, in the implementation phase, receive funding and technical assistance from various experts.

UniverCity promotes innovation and the exchange of experience and know-how through cooperation between different organisations, both at the policy and at the level of educational practice and applied research. The recommendations and toolkits developed in the project are disseminated to academia and other interest groups at local, regional, national, and European levels.

UniverCity project team


A doua întâlnire transnațională în proiectul UniverCity

Detalii

Categorii:

Cercetare Comunitate locala

Domenii:

General

Persoană contact:

Roxana Săvescu

Email contact:

roxana.savescu@ulbsibiu.ro

Link1:

https://grants.ulbsibiu.ro/univercity/