. . .

„Acces şi echitate în universităţi. Demersuri antreprenoriale inovatoare pentru studenţi şi cadre didactice”Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu a fost partener în cadrul proiectului „Acces şi echitate în universităţi. Demersuri antreprenoriale inovatoare pentru studenţi şi cadre didactice”, POCU/ 379/6/21/124874, proiect coordonat de Universitatea de Vest din Timișoara.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 24 de luni, 24 iunie 2019 – 23 iunie 2021, și a fost co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Componenta 379 Bursa Student Antreprenor – Măsura activă pentru creşterea paricipării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă – Regiuni mai puţin dezvoltate, Axa Prioritară 6 Educaţie şi competente, Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10.

 Cu o valoare de 6.673.605,90 lei, proiectul a avut ca obiectiv general creşterea calităţii, eficienţei şi accesului la învăţământul superior, în corelare cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice, prin dezvoltarea unui program integrat de oferte educaţionale inovative şi atractive, resurse de învăţare moderne şi flexibile, perfecţionarea personalului didactic şi susţinerea studenţilor proveniţi din grupuri vulnerabile.

Acest proiect, demarat în 2019, s-a pliat perfect pe strategia de dezvoltare a universității sibiene, abordând 3 grupuri țintă diferite (elevi, studenți și cadre didactice din universitate) și o multitudine de activități.

În ciuda faptului că în mare parte activitățile proiectului s-au derulat în perioada de restricții dată de pandemie, buna organizare și comunicarea eficientă între cele două echipe de implementare din cele două universități au condus la obținerea unor rezultate peste așteptări.

La Conferința de închidere din 15 iunie 2021, organizată online și la care au participat peste 200 de studenți și cadre didactice din cele două universități, au fost prezentate rezultatele obținute la nivelul celor doi parteneri:

 

 • 88 de cadre didactice universitare formate/perfecţionate/specializate în proiect în cadrul programului postuniversitar; Predare și învățare în mediul universitar – o abordare bazată pe dovezi empirice
 • 200 studenţi participanți la campaniile de conştientizare din licee;
 • 100 elevi participanți la şcolile de vară ”Prețuiește educația!”organizate de cele două universităţi partenere în perioada 14-18 iunie 2021;
 • 6 elevi participanţi la şcoala de vară premiați;
 • 453 studenţi participanţi la programele cu conţinut inovator derulate (din care 364 studenţi proveniţi din grupuri vulnerabile);
 • 453 studenți participanți la programele cu conținut inovator derulate (Competențe avansate de antreprenoriat, Justiție enviromentală și Starea de bine la locul de muncă);
 • 341 studenţi proveniţi din grupuri vulnerabile (dintre care 191 ai Universităţii de Vest din Timişoara şi 150 ai Universităţii Lucian Blaga din Sibiu) au beneficiat de stimulente în sumă forfetară lunară în valoare de maxim 300 de lei/lună, pe parcursul ultimelor 3 semestre de studii la licenţă.
 • 353 studenţi proveniţi din grupuri vulnerabile au fost monitorizaţi şi sprijiniţi în vederea finalizării studiilor;
 • 341 planuri de afaceri în domeniul studiilor de licență realizate de către studenții beneficiari ai burselor student antreprenor;
 • 6 evenimente organizate cu un antreprenor pe tematicile cursului de antreprenoriat care a împărtășit din experiența lui echipelor de studenți;
 • 50 studenți participanți la un program de shadowing alături de un antreprenor în cadrul firmei sale;
 • 453 de studenţi beneficiari de consiliere profesională şi orientare în carieră;
 • 320 de studenţi participanţi la sesiuni de tutoriat;
 • 453 de studenţi beneficiari ai activităţilor de consiliere academică (individuală şi de grup).

Mai multe informaţii se pot obţine de la UVT, Prof.univ.dr. Mihaela Tomiţă, Manager proiect, mihaela.tomita@e-uvt.ro și  de la ULBS, Conf.univ.dr Camelia Budac, Coordonator Partener, camelia.budac@ulbsibiu.ro

 


„Acces şi echitate în universităţi. Demersuri antreprenoriale inovatoare pentru studenţi şi cadre didactice”

Detalii

Categorii:

Proiect

Domenii:

Economie

Persoană contact:

Camelia Budac

Email contact:

camelia.budac@ulbsibiu.ro